Kõige rohkem - tervelt 29 korda - kasutas president sõna "Eesti". Märkimisväärselt palju kasutas Ilves sõnu "kaitse" ja "Euroopa", vastavalt 20 ja 19 korda.

Ilvese kõnest kerkisid esile ka sõnad "NATO", "liitlased" ja "julgeolek".

Vaata sõnapilve!