Euroopa Liidust lahkuda soovijate poolt esines lõppsõnaga Londoni endine linnapea Boris Johnson, kes kuulutas: „Neljapäev võib olla meie riigi iseseisvuspäev.“

Euroopa Liitu jääda soovijate poolt võttis debati kokku Šoti konservatiivide juht Ruth Davidson, kes ütles, et valijad peavad olema sada protsenti kindlad, ning lisas, et reede hommikul ei ole enam mingit tagasiminekut. Davidsoni sõnul keeldub tema leer kõrvale heitmast ekspertide arvamust, kes kõik on ühel meelel, et Suurbritannial läheb Euroopa Liidus paremini.

Kogu referendumikampaania suurim debatt, mida jälgis kohapeal 6000 inimest, kujutas endast viimast võimalust oma seisukohtade edastamiseks enne neljapäeval valimiskastide juurde minekut.

Teravad sõnavahetused leidsid aset Johnsoni ja tema vastasleeris oleva järeltulija Londoni linnapea ametis, Sadiq Khani vahel, kes süüdistas lahkumise pooldajaid „vihkamisprojektis“.

Lahkumise pooldajaid esindasid veel energiaminister Andrea Leadsom ja leiboristist parlamendi liige Gisela Stuart. Jäämise pooldajate esindusse kuulus lisaks Davidsonile ja Khanile veel ametiühingute kongressi peasekretär Frances O’Grady.

Esimesed kokkupõrked leidsid aset kaubanduse ja majanduse alal.

Khan süüdistas Johnsonit selles, et viimane on EL-i kasulikkuse üle ettevõtlusele meelt muutnud. Johnsoni sõnul halvustavad jäämise pooldajad pidevalt oma riiki ning ta väitis, et EL takistab Suurbritannia kaubandust ülejäänud maailmaga.

Davidson vastas väikeettevõtja küsimusele, et ta teab, et inimesed peavad EL-i frustreerivaks ja närviliseks, kuid tema sõnul pakub see väikeettevõtjatele võrdsete võimalustega mänguvälja. Davidson ütles, et kui Ühendkuningriik lahkub, kehtestab EL erinevad tollid ja maksud.

Johnsoni sõnul on kummaline väita, et Suurbritanniale kehtestatakse tollimaksud, sest Saksamaa oleks arust ära, kui ta seda teeks.

Lahkumise pooldaja Leadsom ütles, et töötajate õiguste osas on teenäitaja olnud Ühendkuningriik, mitte EL. „Me ei vaja valimata, bürokraatlikke Euroopa juhte, kes meile ütlevad, millised meie töötajate õigused võivad olla,“ ütles Leadsom.

Kui jutt läks sisserände teemale, ütles Khan, et lahkumise pooldajad, kes on selles küsimuses aktiivselt kampaaniat teinud, pole tegelnud mitte „hirmuprojekti“, vaid „vihkamisprojektiga“.

Lehvitades lahkumise pooldajate lendlehega, süüdistas Khan vastaspoolt valetamises ja inimeste hirmutamise katses väitega, et Türgi on EL-iga liitumas. „Türgi ei ole liitumas,“ kinnitas Khan.

Stuart väitis, et Briti valitsus püüab aktiivselt kiirendada Türgi EL-i liikmeks saamist. Stuarti väitel on ka fakt, et kontrollimatu sisseränne paneb teenused surve alla.

O’Grady ütles, et migratsiooni on tähtis juhtida, kuid tal on kõrini sisserändajate süüdistamisest valitsuse tegematajätmistes.

Leadsom teatas, et Bank of England on öelnud, et kontrollimatu sisseränne paneb palkadele langusele suunatud surve.

Debati viimases osas keskenduti suveräänsusele ja Ühendkuningriigi rollile maailmas.

Leadsom ründas Brüsselit, mis tema sõnul kontrollib 60 protsenti Suurbritannia seadustest ja regulatsioonidest. Tema sõnul on Ühendkuningriik iga kord maha hääletatud, kui on püüdnud EL-i poolt peale pandud kohustustele vastu seista. „Kuidas on see meie oma otsuste tegemine?“ küsis Leadsom.

Davidsoni sõnul on see 60 protsenti jultunud vale. Ta süüdistas lahkumise pooldajaid valetamises nii selles kui ka teistes küsimustes, sealhulgas Türgi EL-i liikmeks saamise kohta.

Johnson teatas, et siseminister ei saa tõsiseid kurjategijaid välja saata Euroopa seaduste tõttu. „On absoluutselt hämmastav, kuidas on jäämise pooldajatel jultumust meile rääkida, et me suurendame sellesse organisatsiooni jäädes oma julgeolekut,“ ütles Johnson.

Khan nõudis selle peale Johnsonilt, et viimane nimetaks ühe Ühendkuningriigi NATO liitlase, kes toetaks EL-ist lahkumise poolt hääletamist.