„Ulatuslikud ümberkorraldused Tallinna koolides lähtuvad Tallinna linna koolivõrgu arengukavast aastateks 2013-2021,“ ütles Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart.

„Õpilaste arv erinevates Tallinna linnaosades on aja jooksul muutunud. Praegu on puudu eestikeelseid põhikooli õppekohti kesklinna piirkonnas ning venekeelseid õppekohti Lasnamäel – seega võtame ette muudatused, mille tulemusel tekiks juurde vajalikke õppekohti, et lapsed ei peaks käima ülerahvastatud koolis. Meie eesmärk on, et iga laps saaks õppida kodulähedases koolis, mis annab talle hea hariduse.“

Uue ühinenud munitsipaalgümnaasiumi õppehooneks saab alates 2017. aastast praegune Tallinna Merekalda kooli hoone, mis eelnevalt renoveeritakse. Sinnamaani, ehk alates 2016. aasta sügise teisest õppeveerandist suunatakse Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilased ajutiselt õppima Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi hoonesse. Praeguses Linnamäe Vene Lütseumi hoones jätkavad 2017. aastast õppimist alg- ja põhikooli lapsed.

Mihhail Kõlvarti sõnul tekivad reorganiseerimise tulemusena 2017. aastaks Linnamäe ja Läänemere piirkonnas vabad põhikoolikohad, mis võimaldavad tulevikus õppetööd korraldada ühes vahetuses ja pakkuda lastele koolides oluliselt rohkem kooli- ja klassiväliseid tegevusi.

„Selline areng peaks rõõmustama nii lapsi, lapsevanemaid kui ka õpetajaid. Praeguse seisuga õpib Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis 1128 last ning maja on koolipere jaoks väga kitsas. Põhikooli- ja gümnaasiumiosa eraldi majadesse paigutamine pakub olulist leevendust,“ ütles Mihhail Kõlvart. „Suvel 2016 kuulutatakse välja senise Merekalda koolihoone projekteerimise ja ehituse riigihange, mille tulemusena 2017. aastal valmib uus puhas gümnaasium – Tallinna Linnamäe Vene Lütseum.“

„Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumis õpib praegu ligi 500 õpilast, kellele kindlustatakse õppekoht Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis,“ ütles Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula. „Kuna üle poole Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilastest elavad Lasnamäe piirkonnas, siis kolib kool neile tegelikult kodule lähemale.“

„Täiskasvanute gümnaasiumi õppeprogramm erineb mõnevõrra tavagümnaasiumi omast. Näiteks saab õpilane valida ainult neid õppeaineid, milles tal on puudujääke keskhariduse omandamiseks,“ selgitas Andres Pajula. „Selline paindlik lähenemine säilib täiskasvanud õppuritele ka Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi koosseisus. Samuti säilib täiskasvanud õppuritele õppegraafik, kus koolis saab käia kas hommiku- või õhtupoole, et ka töö kõrvalt oleks võimalik keskharidus omandada.“

Tallinna koolide suurprojekti maksumuseks on kavandatud 10 miljonit eurot. Kuidas jaguneb summa koolide vahel, selgub pärast hangete väljakuulutamist lähteülesannete koostamise ja projekteerimise käigus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid