"Ebaõige on kaitsepolitseiameti poolt esitatud ja Äripäeva poolt levitatud väide, et vandeadvokaat Nääs valetas, kui kinnitas, et kaitsepolitseiamet keeldus kohtumääruse täitmisest. Vandeadvokaat Nääs ei valetanud, tema esitatud väited on õiged ning tõendatavad muuhulgas tunnistajate ütlustega. Vandeadvokaadi nimetamine valetajaks ei ole aktsepteeritav, mistõttu palub vandeadvokaat Nääs, et kohus kohustaks kaitsepolitseiametit ja Äripäeva valeväiteid ümber lükkama. Hagi esitatakse tuleva nädala alguses," teatas Nääsi esindaja Kristi Rande.

Nääs teatas eile, et kapo ei tagastanud Edgar Savisaare kodu läbiotsimisel ära võetud videovalve salvestusseadme juurde kuulunud kõvaketast, kuigi nii oli kohtumääruses ette nähtud.

Kaitsepolitseiameti juhtivspetsialist Agnes Suurmets-Ots lükkas eile Nääsi väited ümber. "Ei vasta tõele väide, et kaitsepolitsei keeldub kohtumäärust täitmast. Hetkeks, mil Savisaare volitatud isik kaitsepolitseiameti menetlejalt videovalve salvestusseadme kõvaketta tagastamist nõudis, ei olnud kohtumäärus kaitsepolitseisse veel jõudnud. Kaitsepolitseiamet täidab kohtumäärust peale sellega tutvumist," sõnas Suurmets-Ots.