Täna loeti ette vaid kohtulahendi resolutiivosa, motiveeritud kohtuotsus valmib 7. juuliks.

Prokuratuur teatas täna, et on rahul maakohtu otsusega, milles leiti, et Väino Pentuse ja Siim Roode süü on kõigis neile esitatud süüdistuse punktides tõendatud. Põhja Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Maria Entsik kommenteeris, et selle kuriteo menetlemise muutis esmalt keeruliseks asja maht. Samuti on alati raske menetleda kriminaalasja, mille kohta laekub prokuratuurile teade aastaid pärast väidetavat kuriteosündmust.

"Tõendite kogumine pika ajavahemiku järel on alati keerulisem kui vahetult pärast sündmuse toimumist. Seetõttu ongi prokuratuur rahul, et hoolimata kõigist asjaoludest suudeti kohtueelse menetlusega leida piisavalt tõendeid Pentuse ja Roode süüdimõistmiseks," teata Entsik.

Mis puudutab mõistetud karistusi, siis need on mõnevõrra leebemad sellest, mis prokuratuur küsis. Seetõttu kujundab prokuratuur lõpliku seisukoha edasikaebamise osas pärast kohtu motiveeritud otsusega tutvumist.

Täna kohtus otsust kuulamas käinud ringkonnaprokurör Martin Tuulik väljendas rahulolu, et otsus tuli süüdimõistev. Tema sõnul on see sõnum ka kõigile teistele ettevõtjatele, et pankrotiohus firmat ei tasu tühjaks tõmmata.

Siim Roode kommenteeris, et tema arvates tänane karistus järgnevates kohtuastmetes tühistatakse.

Autorollo kriminaalasjas olid transpordifirma Autorollo pankrotikuritegude eest kohtu alla Reformierakonna poliitik Keit Pentus-Rosimannuse isa Väino Pentus ja advokaat Siim Roode, kellele Väino Pentus oma firma enne pankrotti müüs.
Samas asjas toimub ka tsiviilkohtumenetlus, kus võlausaldajad nõuavad võlgu sisse Roodelt, Keit Pentus-Rosimannuselt ja Rain Rosimannuselt. Hiljuti tühistas riigikohus selles asjasringkonnakohtu Rosimannuste suhtes kriitilise otsuse ja saatis selle ringkonnakohtusse uue otsuse tegemiseks.

Kriminaalasja süüdistus

Väino Pentus oli alates 28. juulist 2008 OÜ Autorollo ainuosanik ja juhatuse liige ning 26. aprillil 2010 sai ettevõtte ainuomanikuks ja sisuliseks juhiks Siim Roode.

Süüdistuse kohaselt oli omanikuvahetuse ajaks ettevõtte majanduslik olukord väga halb ning Roode korraldas koos Pentusega vara väljaviimise ettevõttest, et vältida vara müüki võlausaldajate nõuete katteks ja vabastada Pentus võlgade isiklikust käendusest. Peamiselt puudutasid need tehingud nelja veoki ja 11 haagise väljaviimist OÜ Autorollo põhivara hulgast.

Kokku kaotas OÜ Autorollo omandiõiguse varale väärtusega vähemalt 2,36 miljonit krooni, kuid vabanes kohustustest ainult 0,88 miljoni ulatuses. Seega tekitasid Pentus ja Roode ettevõttele ligi 1,5 miljonit krooni ehk 94 000 eurot kahju.

Samuti kasutasid Roode ja Pentus süüdistuse kohaselt OÜ Autorollo raamatupidamises võltsitud laenulepinguid, et katta näiliselt kassapuudujääki ja vabastada Pentus võimalikest tsiviilõiguslikest nõuetest.

Pentusele esitati süüdistus ka ettevõttele kuulunud sõiduauto Ford Tourneo müügist saadud raha omastamises ning raamatupidamise kohustuse rikkumises. Nimelt oli OÜ Autorollo raamatupidamine eksperdi hinnangul korraldatud ebausaldusväärselt ning seetõttu oli oluliselt raskendatud ülevaate saamine ettevõtte varalisest seisust aastail 2009-2010.