"Tõenäoliselt on tegu nn Kehra lõhnaga, mis teatud ilmastikutingimustega võib Tallinna kanduda," ütles Delfile keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul. "Seirejaamade näidud on üle vaadatud ja need mingit normide ületamist ei näita."

Tuul sõnas, et Maardu-Muuga piirkonna e-ninad ei näidanud samuti selles osas midagi märkimisväärset, küll aga oli Maardu2 seirejaama väävelvesiniku H2S taseme osas täna hommikul täheldatav mõningane tõus, mis viitab justnimelt lõhnahäiringule. Saastenormide ületamist ei ole siiski olnud.

"Kuna oli tuulevaikne, siis on välisõhus olevate lõhnade hajumine aeglane, aga aegamööda lõhn kaob," lisas Tuul, kelle sõnul pole kaebusi haisu kohta keskkonnainspektsioonile täna Tallinnast ega Harjumaalt tulnud.

Kella seitsme ajal puhus tuul idast ja kaheksa ajal kagust - need suunad on ideaalsed selleks, et Kehrast lõhnad Tallinna kanduks. Tuul pöördub ja hakkab puhuma kirdest alles kella 16 ajal, nii et päeva jooksul võib haisuprobleem jätkuda, kuigi linnaosi vahetada - liikuda pigem Nõmme peale.

Sama probleem võib aga korduda ka homme, kuna riigi ilmateenistuse prognoosi järgi liigub homme üle Eesti madalrõhulohk ning tuul nõrgeneb hommikul ja pöördub uuesti kagusse.