Riigikogu mälestas tänase istungi alguses juuniküüditamise ohvreid leinaseisakuga ja võttis vastu avalduse, milles on öeldud, et riigikogu mälestab neid inimesi, kes 75 aastat tagasi vägivaldselt küüditati ning kellest paljud kaotasid oma pered ja elu.

Avalduse poolt hääletas 83 riigikogu liiget. Puudus 11 saadikut. Seitse saadikut jättis juuniküüditamise avalduse poolt hääletamata. Need seitse olid riigikogu Keskerakonna fraktsiooni vene keelt emakeelena kõnelevad liikmed Dmitri Dmitrijev, Olga Ivanova, Mihhail Korb, Valeri Korb, Martin Repinski, Mihhail Stalnuhhin ja Vladimir Velman. Nad olid ühtlasi ainsad riigikogu liikmed, kes avalduse poolt hääletamata jätsid.

Mälestamaks juuniküüditamise ohvreid algatasid riigikogu avalduse „75 aastat juuniküüditamisest“ (255 AE) Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni eestvõttel kõik riigikogu fraktsioonid ja 27 riigikogu liiget.

Riigikogu avalduses on öeldud: „Täna möödub 75 aastat traagilisest päevast, 14. juunist 1941, kui tuhandeid Eesti inimesi tabas kommunistliku Nõukogude võimu verine vägivallaaktsioon. Sellel traagilisel kuupäeval vahistasid okupatsioonivõimu relvastatud esindajad öö pimeduses ja varahommikul rohkem kui 10 000 Eesti elanikku.“

Avalduses märgitakse, et ka 75 aastat hiljem on meil kohustus meeles pidada seda kuupäeva ning vägivalla ohvriks langenute traagilist saatust ja elamata jäänud elu. „Meie moraalne kohustus on totalitaarsete režiimide ohvrite mälestamine ja toimunu kohta teadmise edasikandmine tulevastele põlvedele,“ seisab avalduses.

„Täna on meil Eestis aasta üks kõige kurvem päev,“ ütles riigikogu esimees Eiki Nestor.