Linnavalitsus vabastas Nõmme noortemaja direktori Margus Maasiku 20. aprillil ametist. Enne seda koostas haridusameti sisekontroll ka akti Maasikuga seotud probleemidest. Maasiku kinnitusel oli tegu sunnitud lahkumisega, mille põhjuseks see, et ta polnud nõus haridusameti plaaniga Nõmme noortemaja Pääsküla gümnaasiumi kolida.

5. mail kuulutas linnavalitsus Nõmme noortemaja direktori ametikoha täitmiseks välja avaliku konkursi. Haridusameti pressiesindaja Leini Jürisaare sõnul laekus tähtajaks ehk 27. maiks kolm kandidaati, kelle seitsmeliikmeline konkursikomisjon lubas vestlusvooru.

Kandidaatidega vesteldi 7. juunil, mil kandidaadid esitasid enda kohta lühitutvustuse ja vastasid komisjoniliikmete küsimustele. Jürisaar märkis, et pärast direktorikandidaatide ärakuulamist ja sellele järgnenud arutelu valis komisjon seitsme poolthäälega Tallinna Nõmme noortemaja direktoriks Hele Leek-Amburi.

Määruse järgi osutub valituks kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole koosolekul viibivatest komisjoniliikmetest.

2014. aastal valiti Leek-Ambur Läänemaa omavalitsusliidu tegevdirektoriks. Teda tuntakse ka kui maakondlikku terviseedendajat ja sellekohaste projektide kirjutajat. Haapsalu kolledži tervisejuhi õppekava juhina sai Leek-Ambur eelmisel aastal tulemusliku ja laiaulatusliku tervisevaldkonna võrgustikutöö ülesehitamise ja eestvedamise eest Tallinna ülikooli rektorilt Tiit Landilt tänukirja.