Uus eeskiri võimaldab lugejatel laenatud teavikute tagastamistähtpäeva pikendada senise kahe korra asemel kolm korda, kui teavikuid ei vaja teised lugejad. Seega saavad lugejad edaspidi põhjalikumat süvenemist vajavaid raamatuid lugeda kokku 84 päeva. Nii on mugavam laenata kirjandust ka puhkuste ja õpingute perioodil, kui raamatukogu külastamine on keerukam, teatas raamatukogu.

Kehtima hakkab ka lugejate poolt kauaoodatud võimalus lisada end ootejärjekorda ilukirjandusele. Kokku saab ootejärjekorras olla viiele teavikule korraga.

Kui endise eeskirja kohaselt said lugejad korraga laenata kuni kümme, siis edaspidi kuni viisteist heli- ja videosalvestist.

Samuti soovib raamatukogu uue eeskirjaga julgustada väikelaste vanemaid senisest enam lastele kirjandust laenama, et raamatud oleksid lastele võimalikult kättesaadavad juba maast madalast. Väike laps ei pruugi kontrollida oma käte motoorikat ja raamat võib minna kogemata katki. Nii ei nõua raamatukogu hüvitist kuni 6-aastase (kaasa arvatud) lapse rikutud raamatu eest, mis on mõeldud väikelastele ja on trükitähtedega. Rikutud raamat tuleb siiski raamatukokku tagastada.

Kui lugeja pole viis aastat raamatukokku sattunud, siis tema lugejakirje kustutatakse

Tallinna keskraamatukogu laenutab ainsa rahvaraamatukoguna kaasaegseid eestikeelseid e-raamatuid, millel on kehtiv autoriõigus. Uues eeskirjas täpsustatakse, kuidas e-raamatute laenutus- ja lugemiskeskkonda ELLU kasutavate isikute andmeid töödeldakse. Ühtlasi täpsustab uus eeskiri, millal lugejate kontaktandmed ja lugejakirje raamatukogu lugejaandmebaasist kustutatakse ning vanema nõusoleku kehtivust.

Lugeja kontaktandmed kustutatakse lugejate andmebaasist, kui lugeja ei ole raamatukogu teenuseid kasutanud kolm aastat. Lugejakirje (lugejakaardi number jms) kustutatakse andmebaasist, kui lugeja ei ole raamatukogu teenuseid kasutanud viis aastat. Võlglase kontaktandmeid ega lugejakirjet ei kustutata.

Alla 18‑aastane isik registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi alusel, kuni 15-aastane õpilane ka õpilaspileti alusel. Teavikute (sh e-lugerite jm seadmete ning vahendite, mis on loetletud raamatukogu veebilehel) kojulaenutamise õiguse annab vanema või eestkostja (edaspidi vanem) kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolek. Vanema nõusolek kehtib alaealise 18-aastaseks saamiseni. Kui alla 18-aastane isik ei ole raamatukogu teenuseid kasutanud kolm aastat, tuleb vanemal anda uus nõusolek.

Raamatukogu teenuseid võib ainult kohapeal kasutada:
1) lugeja, kellel ei ole rahvastikuregistris Eesti elukoha aadressi või kes ei ole esitanud raamatukogule püsiva elukoha aadressi Eestis ega ole maksnud tagatist;
2) alla 18-aastane isik, kellel puudub vanema kirjalik nõusolek vastutada alla 18-aastase isiku tegevuse eest raamatukogus.

Uus eeskiri kehtib kõigis Tallinna keskraamatukogu haruraamatukogudes ja teenindusosakondades.

Raamatukogude suvised lahtiolekuajad leiab veebilehelt.