Tallinna linn korraldab järgneva aasta jooksul olulisel määral ringi tänast koolivõrku. Kesklinna piirkonda plaanitakse täiendavalt luua 300 põhikoolikohta, et kesklinnas ja Põhja-Tallinnas saaks võimalikult palju lapsi minna kodulähedasse kooli. Lasnamäe saab uue munitsipaalgümnaasiumi, Tallinna Linnamäe Vene lütseumi. Ümberkorralduste kogumaksumus on üle 10 miljoni euro.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on kõige suurem probleem koolikohtadega Tallinna kesklinnas. "Kogu Tallinna koolivõrk vajab ulatuslikku reformi, millele täna anname oluliselt hoogu juurde," märkis Kõlvart. "Muutusi tuleb päris palju, kuid nende eesmärk on üks: viia ellu Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava aastateks 2013-2021. Muudatused aitavad kaasa Tallinna koolivõrgu tasakaalustamisele linna eri piirkondade ning laste ja lapsevanemate ootuste vahel. Kõige suurem kulu on Gustav Adolfi gümnaasiumi uue algklasside maja ning Tallinna Linnamäe Vene lütseumi renoveerimine, mis kokku lähevad eeldatavalt maksma ca 10 miljonit eurot."

Kaks kooli liidetakse

"Täpsemalt liidame Vana-Kalamaja Täiskasvanute gümnaasium Linnamäe Vene lütseumiga, mis saab uue hoone," selgitas Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula. "Vana-Kalamaja kooli hoone renoveerime Gustav Adolfi gümnaasiumi algklasside hooneks. Loome kesklinna ligi 600 kvaliteetset põhikoolikohta, millega tekib väga hinnatud ja perspektiivsesse Kalamaja piirkonda 300 täiendavat koolikohta. Tallinna Merekalda kooli ühendame Tallinna Kuristiku gümnaasiumiga, mille tulemusena vabaneb Merekalda kooli hoone. Sellest saab uus munitsipaalgümnaasium, Tallinna Linnamäe Vene lütseum," selgitas Pajula.

Pajula märkis, et Tallinna Merekalda koolis on õpilaste arv olnud pidevas languses. "Riigieelarveline toetus koolile sõltub õpilaste arvust ning väikese õpilaste arvuga ei ole võimalik õpetajaid kindlustada korralike koormuste ja palkadega. Õppekvaliteedi säilitamiseks ühendame Merekalda kooli Tallinna Kuristiku gümnaasiumiga. Sügisel algava õppeaasta teisel veerandil alustavadki Merekalda kooli õpilased õppetööd Kuristiku gümnaasiumis," sõnas Pajula.

"GAG on valmis Vana-Kalamaja 9 õppehoone liitma oma kooliga ning sellest saab GAGi algõpetuse õppehoone," märkis Gustav Adolfi gümnaasiumi (GAG) direktor Hendrik Agur. "Vanalinnas asuv kompleks jääb progümnaasiumi kompleksiks. Logistiliselt suurt muudatust see kaasa ei too, sest oleme harjunud mitme õppehoone kasutamisega ka praegu: erinevatel aadressidel paiknevatele võimlahoonele, algklasside hoonele, tehnoloogiaõpetuse hoonele ja koolimuuseumile juurde tulev Vana-Kalamaja õppehoone kasutamine sulandub meie igapäevasesse kooliellu meeldivalt ja sujuvalt. Loomulikult on uue õppehoone kasutuselevõtt meie jaoks väljakutse – saame renoveerimise ja ümberehituse käigus planeerida kaasaegase õpikeskkonna, võtta kasutusele linnaruumi ning läheneda innovaatiliselt ruumilahendusse maja sees ja väljas."

Tänasel pressikonverentsil osalesid Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula, Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor Hendrik Agur, Tallinna Merekalda kooli hoolekogu esimees Mati Talvik, Vana-Kalamaja täiskasvanute gümnaasiumi direktor Juri Beljajev.

Tallinna haridusamet korraldab Tallinna linna alus-, üld, huvi- ja kutsehariduse valdkonda. Tallinna Haridusameti haldusalas on kokku 198 munitsipaalharidusasutust: 127 koolieelset lasteasutust, 60 üldhariduskooli, 9 huvikooli, 1 kutsekool ja Tallinna Õpetajate Maja. Tallinna haridusameti põhiülesanded on Tallinna hariduspoliitika kujundamine; õpikeskkonna arendamine ja tingimuste loomine edukaks õppe- ja kasvatustegevuseks; õpilaste, vanemate ja asutuste nõustamine; haridusasutuste rahastamine ja raamatupidamise korraldamine. Üldhariduskoolid jagunevad: 1 lasteaed-põhikool (eesti õppekeelega), 12 põhikooli (8 eesti, 4 vene õppekeelega), 44 gümnaasiumi (28 eesti, 11 vene õppekeelega, 5 eesti/vene õppekeelega), 3 täiskasvanute gümnaasiumi (2 eesti, 1 vene õppekeelega). Tallinna koolides õpib ligi 40 000 õpilast.