Kristen Kanarik on töötanud nii justiitsministeeriumi avaliku õiguse osakonna kui ka justiitsminister Andres Anvelti nõunikuna. Ta on panustanud erakonnaseaduse arendamisse, eelkõige erakondade rahastamise avatusse ning võimalustesse teostada rahastamise üle kontrolli, tegelenud lobitöö uuringutega, analüüsinud valimisea langetamist ning osalenud aktiivselt valitsuse ümberkorralduse seaduse kirjutamisel, teatas SDE pressiesindaja.

“Üks tulevikku ehitav erakond peab olema suuteline reageerima kiirelt ja adekvaatselt, otsima ja leidma lahendusi Eesti inimeste muredele ning tegema seda vastavuses maailma kiire arenguga,” ütles värskelt valitud peasekretär Kanarik.

Ta lisas, et tugev Eesti, kus esmakohal on inimene ja inimväärikus, tuleneb juba meie endi vahel kokku lepitud põhiseaduslikest alusväärtustest. “Seisame selle eest, et meid nähtaks sellistena, nagu me oleme – tõelised põhiseaduse patrioodid.”