Kokku osales kümmekond veemootorsõidukit ja paarkümmend päästjat. Muuhulgas prooviti läbi pukseerimine, otsingud vees ja maismaal, kannatanutele esmaabi andmine ja nende transport ning pinnaltpäästmine. Korraldajate sõnul oli õppus edukas.

Ürituse eestvedaja PPA juhtivpiiriametnik Kristo Kotkas tõstab esile eesmärki parandada politsei ning vabatahtlike merepäästjate koostööd ning säilitada ja tõsta meeskondade oskusi. "On tähtis, et saaksime päästeolukorrad võimalikult kiiresti ja edukalt lahendatud. Selle jaoks koostasime harjutused, mis on võimalikult reaalsed."

PPA tunnustab vabatahtlikke huvi ja koostöövalmidust. "Vabatahtlike kaasamine on meile tähtis. Vabatahtlikke merepäästjaid saame kutsuda reaalsetele sündmustele hädasolijatele appi," rääkis Kotkas. "Tänasele tagasi vaadates kiidan osalejate vastupidavust kuuma ilmaga - harjutused kestsid tunde, aga sellele vaatamata tuldi väljakutsetega toime."

Samalaadsed harjutused, mida korraldatakse aastas vähemalt seitse, viiakse juba kahe nädala pärast läbi Lääne-Eestis. Osavamate merepäästjate väljaselgitamine toimub oktoobris Tallinnas.