Alustasime ringkäiku kitsede juurest. Edasi minnes roomajate juurde selgus, et roomajatemaja on kinni, mis oli suur pettumus, kuna lootsin ka neid näha. Roomajate maja ees olev puur oli kaetud rookattega ja selle juures seisev ema, kel oli veel kärus väike laps, kamandas suuremat poissi vaatama, mis seal katte taga on! Sees kihvatas, kuna teadsin, et loomaaias on kehtestatud reeglid, et tagada loomadele rahu, kui nad seda vajavad.

Liikusime edasi ning jõudsime karude juurde. Ka seal selgus, et suurem osa oli kinni pandud ning näha sai vaid jääkarusid. Vaatasime neid ja paljud lapsevanemad tõstsid lapsed mugavaks vaatamiseks piirdeaia peale, mis märkis keeluala, et lähemale minna ei tohi. Seal valves olnud loomaaiatöötajad palusid seda mitte teha. Osad lapsevanemad saidki oma valest käitumisest aru ning tõstsid lapse värava taha tagasi. Teised vanemad ei saanud keelamisest aru ja hakkasid oma käitumist õigustama ning loomaaia töötajatega vaidlema. Mõnel oli julgus isegi sõimata.

Õnneks jäid loomaaia töötajad viisakaks ja jätkasid nii loomadele ja inimestele ohutuse tagamist. Ise olin jääkarude puuri juures vähe aega, aga selle aja jooksul nägin isegi liiga palju lapsevanemaid, kes oma lapse niimoodi ohtu seadsid ning loomaaia reeglitest kinni ei pidanud. Halb oli mõelda, et nii toimus terve päev. Sellega pidid loomaaiatöötajad tegelema TERVE PÄEVA. Selle asemel, et hoolitseda loomade eest, tuli neil tagada turvalisus kuna sel päeval oli külastatavus tavalisest suurem.

Selline külastajate käitumine jätkus ka paljude teiste puuride juures.
Ühe pärdikupuuri juures olid lapsed piirdeaeda eiranud ja puuri juurde seisma läinud. Õnneks oli sel puuril kaitseklaas. Asi sellega ei piirdunud, et nad nina vastu klaasi pärdikut vaatasid. Leidus ka poisslaps, kes arvas, et pärdiku tähelepanu tuleb saada tagudes rusikaga vastu klaasi ja seda korduvalt… korduvalt… korduvalt. Kuna tema lähedal ei tundunud olevat lapsevanemat, siis küsisin kõva häälega, et kas lapsevanem ei sooviks oma last korrale kutsuda?!?! Selle peale saabus vaikus.

Mu pilk otsis potentsiaalset lapsevanemat ning lõpuks me pilgud kohtusid. Lapsevanemaks osutus noor naine, kes vaatas kõike seda eemalt pealt. Kordasin siis küsimust, et kas ei oleks võimalik laps korrale kutsuda kuna selline käitumine ei ole sobiv. Lõpuks suudeti esitada vastuväide, et kasvata ise oma lapsi! Selgitasin, et hetkel ei ole minu lapsed ju need, kes halvasti käituvad vaid tegemist on tema lapsega, kes ebasobivalt end loomapuuri juures üleval peab. Ega sealt muud ei tulnud, kui ignoreeriv vaikus ja laps jätkas oma lapsevanema poolt lubatud tegevust.

Siis oli mul selge, miks suurem osa eksponaatidest olid kaugele tarade taha vaatamiseks väljas ja uksed lukus, sest sel päeval oli külastajaid tavalisest rohkem ja odava pileti tõttu leidus seal igasuguseid.

Kallid Lapsevanemad, kes te viite oma lapsi loomaaeda elamusi saama. Selgitage ennekõike iseendale ja siis oma lapsele, et ka seal kehtivad reeglid, millest kinni pidada ja need on kirjutatud selleks, et tagada seal elavatele loomadele rahu ja normaalne keskkond niivõrd-kuivõrd see võimalik on ja ka Teile ning Teie lastele ohutus.

Lapsevanem, kes sa ärgitad oma last igasugu katete taha piiluma. Tea, et seal võib elada poegiv loom, pesitsev lind, arg äsja loomaaeda toov loomake, kes pole veel harjunud inimeste tähelepanuga või haige loomake, kes vajab vaikust ja rahu. Kui sinu koju niimoodi tullakse siis kindlasti võtad sa kõik võimalikud meetmed kasutusele, et tagada see, mis sa sellises seisukorras vajad. Ka temale on proovitud see tagada, aga sina tungid vägivaldselt sisse. Miks sa niimoodi käitud ja õpetad veel oma last selliselt käituma?

Lapsevanem, kes sa paned oma lapse piirdeaia peale, et sul oleks mugavam looma vaadata. Tea, et piirdeaed tagab just sulle ohutu olemise kiskja ees. Sõima, kui palju tahad seda loomaaiatöötajat ja vihasta ning solvu selle peale, et sind korrale kutsutakse. Sinu väide, et ega ju midagi juhtu. Ma hoian teda ju süles on juba mitmel ja mitmel korral ümber lükatud.

Lapsevanem, kes sa ignoreerivalt oma lapse tegevust pealt vaatad, kui ta rusikatega vastu looma puuri taob ning teistel soovitad oma lastega tegeleda, kui nad sinu poole pöörduvad, et sa oma lapse korrale kutsuksid. Kui sinu koju võõras inimene laamendama tuleb, siis sa ju kutsud politsei aga sel väiksel loomal pole sellist võimalust ja kõikjale puuride juurde talitajad panna, kuna sinusugused lapsevanemad ei viitsi oma laste kasvatamisega tegeleda, pole ju ka õige.

Lapsevanem, sinu kohus on selgitada kõigepealt iseendale ja siis oma lapsele käitumisreegleid ja mitte lasta avalikus kohas lapsel käituda, nagu talle pähe tuleb. Nii liikluses, nii ka loomaaias.