"Ma ei ole kursis, kus meie erakonna liige Ruuben Kaalep eraviisiliselt käis, kellega kohtus ja mida ta rääkis. Küll olen aga lugenud Kaalepi vastuseid Delfile ja võin nõustuda tema poolt esitatud seisukohtadega," teatas Põlluaas eile.

"Rahvusriikide olemasolus, olgu nende rahvad mis värvi iganes, ei ole mitte midagi halba ega taunitavat. Ka Eesti on rahvusriik. Meie põhiseadus sätestab riigi esmase kohustusena Eesti riigi rahva ja kultuuri säilitamise läbi aegade. Igasugune diskrimineerimine, k.a. rassiline, on loomulikult lubamatu ja EKRE taunib igasuguseid rassismiilminguid, kuid see ei tähenda, et mittenõustumist massiimmigratsiooniga ja rahvusriikluse eest seismist saaks käsitleda kellegi diskrimineerimise või rassismina, nagu vasak-liberaalsed ringkonnad püüavad näidata."

"Eesti ei tohi käituda, nagu suurriik, kelle rahvuse püsimist immigratsioon oluliselt ei puuduta. Eestlasi on vaid ca üheksasada tuhat ja juba täna on meil kolmandik elanikkonnast võõrpäritoluga. See on kordades suurem protsent kui suurtes Lääne-Euroopa riikides, kuid meie võimulolijad keelduvad seda fakti Euroopa Liidu immigratsiooniteemalistel foorumitel argumendina esitlemast," kritiseeris Põlluaas.

"Tänaste tendentside ehk vastutustundetu avatud uste poliitika jätkumine ja migrantide ümberjagamine kujutab meie rahvuse säilimisele eksistentsiaalset ohtu. Kui Eestis peaks kunagi elama teist nahavärvi, teise mentaalsuse, kommete ja religiooniga rahvas, siis ei ole tegemist enam eestlastega – meie põhiseaduslik kohustus säilitada eesti rahvast kui sellist, on jäetud täitmata. See, et eestlaste nahavärv on valge, ei tohi anda kellelegi põhjust seda häbeneda või halvustada, ammugi nõuda, et me ei võiks olla uhked oma rahvuse üle ega tohiks seista enda rahvuse ja eripärade säilimise eest."

"Meie ei pea jagama kunagiste koloniaalriikide süüd ega osalema nende ajalooliste väärtegude heastamises. Eestlased ei ole kunagi teisi rahvusi alistanud, kedagi rõhunud ega orjatanud. Viiendik meie enda inimestest elab allpool vaesuspiiri, pea sajal tuhandel ei ole tervisekindlustust, ligi 50 000 last nälgivad. Maailma hädasolijaid tuleb loomulikult aidata, kuid seda ei saa teha enesehävituse hinnaga. Euroopasse, sealhulgas Eestisse suunatud massiimmigratsioon tuleb resoluutsete vahenditega peatada. Tänane olukord ei ole jätkusuutlik ja piiramatu immigratsioon, olgu see siis vabatahtlik või sunniviisiline, lõppeb varem või hiljem katastroofiga. Võtmesõnaks on kriiside ennetamine, likvideerimine ja abi andmine kohapeal. See on oluliselt efektiivsem ja tulemuslik. See on ainus lahendus. Loodan, et see arusaamine jõuab lõpuks nii meie kui ka Euroopa Liidu juhtideni," leidis Põlluaas.