Põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet selgitas, et juhtgrupp peab riigireformi kontseptsiooni väljatöötamisel kinnitama valdkonnad, et võtta need aluseks edasise tegevuse aluseks. Juhtrühm võib erinevate küsimuste läbitöötamiseks moodustada erinevaid töörühmi ja kaasata spetsialiste. Käesoleva aasta sügisel peaks valmima visioon, milliseid valdkondi riigireform peaks puudutama. Igas kvartalis annab juhtrühm komisjonile oma tegevusest ülevaate. Riigireformi kontseptsioon peaks valmima 2017. aasta detsembriks.

„Kontseptsiooni väljatöötamisel on tähtis saavutada üksmeel sõlmküsimuste lahendamisel, et kindlustada selle elluviimisel tugev elujõud,“ ütles Laanet. Ta toonitas, et enne Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva peaks meil olema selge, kuidas me järgnevatel kümnenditel edasi liigume.