Kohapeal on kommunistid kampaaniaga juba algust teinud. Arhangelskis püütakse Stalinile ausammast püstitada ning Penzas on seda juba tehtud ja nüüd nõutakse Nõukogude Liidu kommunistliku partei 20. kongressi Stalini isikukultuse hukka mõistnud otsuse tühistamist, teatab Kommersant.

Penza oblasti kommunistid leiavad, et Venemaa kommunistlik partei peab valeks tunnistama Nõukogude Liidu kommunistliku partei 20. kongressi otsuse Stalini isikukultusest ja selle tagajärgedest ülesaamise kohta, mis võeti vastu 1956. aastal. Penza kommunistid saatsid vastavasisulise pöördumise Venemaa kommunistliku partei 24. ja 25. juunil Moskvas toimuvale valimiste-eelsele kongressile. Penza oblastikomitee esimene sekretär Georgi Kamnev ütles Kommersandile, et pöördumine on seotud sellega, et Nikita Hruštšovi (NLKP keskkomitee esimene sekretär aastatel 1953-1964) 20. kongressil ette loetud ettekandes oli palju laimu ja valet, mille tingis poliitiline olukord.

„Keskkomitee uurib kõiki algatusi, mille adresseerivad kongressile regionaalsed konverentsid,“ ütles Kommersandile Venemaa kommunistliku partei keskkomitee esimehe asetäitja ideoloogia alal Dmitri Novikov, kes keeldus penzalaste algatusele hinnangut andmast. Novikovi sõnul ei kõla idee NLKP 20. kongressi otsuse valeks tunnistamise kohta esimest korda. Novikov tuletas ka meelde, et otsuse võttis vastu Nõukogude Liidu ühtne suur partei, mitte ainult Vene oma, mistõttu soovitab Venemaa kompartei uurida seda probleemi Nõukogude Liidu endiste liiduvabariikide komparteide organisatsioonil (Союз компартий — КПСС). Valimiste-eelne kongress seda küsimust Novikovi sõnul arutama ei hakka, sest kongressi ülesanne on tehniline. Küll aga tehakse kommunistliku partei programmis venemaalastele ettepanek viia läbi uus industrialiseerimine, kasutades stalinlikku kogemust.

„Stalini kuju hakatakse kasutama valimiste-eelses agitatsioonis ja see võib tuua parteile täiendavalt hääli väljastpoolt meie tuumikvalijaskonda,“ teatas Venemaa kommunistliku partei keskkomitee informatsioonilis-analüütilise töö ja valimistehnoloogiate sekretär Sergei Obuhhov, kes ei välista, et Stalini kuju võivad kasutada ka teised parteid, sealhulgas võimumeelsed.