Alar Nääme kaitsja Aadu Luberg leidis, et riigiprokurör Inna Ombler jättis teadlikult esitamata dokumendi, milles sisaldub süüdistatavat õigustav asjaolu. Seetõttu heitis kaitsja ette, et prokurör on antud kaasuses erapoolik.

Kaitsja sai prokurörilt eelistungil kannatanu rollis oleva Tallinna linna teate, et linn ei soovi tsiviilhagi esitada. Lubergi sõnul teatas prokurör, et kannatanu [Tallinn] ei soovinud tsiviilhagi esitada, kuid jättis teatamata põhjuse. Nimelt ei leidnud Tallinn, et Alar Nääme oleks kahju tekitanud.

Lubergi sõnavõtu ajal üha keskendunumaks muutunud riigiprokurör Inna Ombler lükkas Lubergi süüdistused ümber ja kinnitas, et pole kaitsja või kohtu eest kannatanu positsiooni varjanud.

Tema sõnul on tavapärane, et kohalikke omavalitsusi puudutavates omastamise juhtumites ei esita kahju kannatanud omavalitsus kahjunõuet. Seetõttu ei saa aga koosseisu olematuks hinnata.

Ombler peab Lubergi kohtumenetlusel esitatut taktikaliseks venitamiseks olukorras, kus kõik nimed, asjaolud ja kogu kirjavahetus on eelistungil kaitsjale esitatud.

Lisaks märkis Ombler, et Tallinna sisekontrolör pidas kriminaalasja materjale analüüsides vajalikuks kahjunõude esitamist, kuid linnapea ülesannetes olev Taavi Aas teatas siiski, et Tallinn kahjunõuet ei esita.

Kohus ei rahuldanud kaitsja taotlust prokuröri taandamiseks

Kohus leidis pärast mõtlemisaega, et kaitsja esitatud taandamistaotlusest ei nähtu asjaolusid, et prokuröril oleks niisuguseid sisemisi motiive, mis ei oleks ametialaste ülesannete täitmisega seotud ehk Inna Ombleril puuduvad isiklikud huvid Alar Nääme suhtes.

Kohtunik lisas, et kaitsja tegi etteheiteid prokuratuurile, kuid prokuratuuri kui institutsiooni ei saa menetlusest taandada ja samuti ei saa etteheiteid omistada prokurörile.

Kohtnik möönas, et kannatanu [Tallinna linna] seisukoha oleks võinud esitada varasemas menetlusprotsessis, kuid tegemist polnud tõendi varjamisega, lisades, et sellel ajal, kui kaitsjale kriminaaltoimik esitati, ei menetlenud Ombler juhtumit.

Lisaks on kohtuniku sõnul kannatanu seisukoht süüdistusaktis välja toodud. Arvestades süüdistatava rollis oleva Nääme positsiooni, oli kohtu hinnangul kaitsjal võimalik vestelda kannatanu ehk Tallinna linnaga ka siis, kui prokurör poleks linna seisukohta üldse esitanud.

Nääme peab end süütuks

Riigiprokurör ütles oma avakõnes, et Nääme korraldas kaks kontserti 2015. aasta 18. jaanuaril ja sama aasta 13. veebruaril, omades seejuures kavatsust kandideerida riigikokku.

Ombleri sõnul on tuvastatud, et Nääme soovis just Võru-, Valga-, ja Põlvamaal kandideerida.

Süüdistus üritab tõestada seda, et kontserdid, mis toimusid Valgas, ei olnud mitte loomult Tallinna Kesklinna linnaosa "kultuur kõnnib Valga linna" ettevõtmine, vaid varjatud üritus enda valimiskampaania läbiviimiseks.

Ombler oli kindel, et Nääme korraldas kontserdid just enda valimiskampaania tegemiseks ning Kesklinna valitsus aitas seda organiseerida. Inimeste kohalekutsumiseks saadeti flaiereid, mis sisaldasid Keskerakonna sümboolikat ja kandidaadi valimislubadusi. See aga näitab riigiprokuröri hinnangul, mis eesmärgiga üritust
korraldati ja et selle rahastamine Kesklinna eelarvest oli ebaseaduslik ning ebaõige.

Nääme endal süüd ei näinud. Kaitsja Aadu Luberg leidis, et Nääme on ebaõiglaselt kohtu all. Kaitsja nõustus faktidega, et Nääme korraldas Tallinna linna vahendite eest kaks kontserti, kuid juhtis tähelepanu riigikohtu lahendile, mis osutab, et kui vara omanik [antud juhul Tallinna linn], on nõus raha kulutamise motiividega ja ei pea end kannatanuks, siis puudub isikul [Näämel] süü.

Lubergi arvates peaks kohus tegema lahendi, mis oleks otseses vastuolus riigikohtu lahendiga.

Luberg rõhutas, et ta püüab tõestada, et Nääme korraldas kontserdid lihtsalt selleks, et ta tahts neid korraldada. "Me ei püüagi eitada, et kontserdi ajal samas hoones toimusid need tegevused, mida on kriminaalasjas märgitud. Kõik see, mida tegi Nääme väljaspool kontserti, oli tasutud tema enda taskust. Nendel põhjustel ma leian, et
süüdistus ei ole tõendatud."

Pärast avakõnesid esitas prokurör kohtule kirjalikke tõendeid. Homme kuulatakse üle tunnistajaid ning võimalusel ka Alar Nääme.

Tallinna linna raha eest kontserdid Valgas

Riigiprokuratuur süüdistab Näämet (32) selles, et ta kasutas ametiisikuna ebaseaduslikult Tallinna linna eelarvelisi vahendeid ligi 2800 euro ulatuses.

Süüdistuse järgi korraldas Nääme mullu jaanuaris ja veebruaris Valga kultuuri- ja huvialakeskuses kaks kontserti, mis olid osalejatele tasuta ning korraldatud selleks, et mõjutada kohalikke valijaid andma 2015. aasta riigikogu valimistel oma hääl temale, vahendasid ERR Uudised.

Tallinna Kesklinna linnaosa vanem Nääme oli tollal Keskerakonna riigikogu kandidaat Valga-, Võru- ja Põlvamaal.

Näämet süüdistatakse selles, et vältimaks valimiskampaaniaks isikliku raha kasutamist, korraldas ta ürituste kulude tasumise Tallinna Kesklinna valitsuse eelarvest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid