Inimõiguslaste kinnitusel toimus Süürias aprillis 27 masstapmist, millest 70% saatsid korda valitsusväed. Aprillis hukkus Süürias hinnanguliselt üle 850 tsiviilisiku, ligi 1000 valitsusvägede võitlejat ja üle 1200 mässulise.