Algatuse eesmärk on pöörduda riigikogu, valitsuse ja asjassepuutuvate ametkondade poole üleskutsega rajada Väikese väina tammile avad, mis avaks uuesti tee veevahetusele, kalade ja paatide liikumisele väinas.

"Väikese väina ökoloogiline seisund on 19. sajandi lõpus rajatud umbse tammi tõttu järjest halvenenud ja on sattunud kriisiseisundisse. Üle sajandi seisnud tamm on muutnud väina kaheks eraldiseisvaks veekoguks, kus läbivoolu puudumise tõttu on toimunud suured vee- ja looduskeskkonna muutused. Need mõjurid on viinud väina ökosüsteemi hävingu äärele," rõhutavad algatuse autorid.

Pöördujad on Pöide vallavanem Andres Hanso, Orissaare vallavanem Vello Runthal, Muhu vallavanem Raido Liitmäe, muhulane Ivo Linna ja MTÜ Väikese Väina Selts esindaja Heiki Hanso.

Nende sõnul on lisaks tammiavade rajamisele vaja ka likvideerida aastas sadu rändlinde tapvad ja Väikese väina hoiuala miljööd visuaalselt risustavad kõrgepingeliinid ning paigaldada maanteetammile tänapäevased reoveepuhastussüsteemid, mis väldiks talviste sulfiidide, rehvipuru ja raskemetallide jõudmist väinavette. Tammil sõidab igal aastal nimelt keskmiselt 1700 mootorsõidukit ööpäevas.

"Nende tegevustega luuakse elementaarsed eeldused Väikese väina loomuliku ökoloogilise seisundi paranemiseks," kirjutavad algatuse autorid, kes teevad ettepaneku tõsta väina ökoloogilise, kalamajandusliku ja puhkemajandusliku potentsiaali taastamine prioriteetsete tegevuste hulka.

Väikese väina tamm saab 27. juulil 120-aastaseks. Üleskutse on tammi juubeliks ja Eesti vabariigi 100. sünnipäevaks muhulastele, saarlastele ja läänemerelastele tammi probleemide lahendamise näol kingitus teha. Kahe suurema ava rajamine tammi sisse läheks hinnanguliselt maksma kuni kümme miljonit eurot.

Möödunud aasta septembris anti riigikogu keskkonnakomisjonile pidulikult üle väina tammi avade rajamise toetuseks kaustikutesse kogutud 4000 allkirja, kuid neil allkirjadel puudus juriidiline jõud, kuna puudus identifitseerimise võimalus. Tänavu veebruaris ja märtsis koguti seetõttu sama eesmärgi nimel allkirju petitsioon.ee lehel, kus kahe kuuga kogunes ligi 700 allkirja. Peale selle juhiti märtsis Väikese väina halvale seisundile tähelepanu tammil pea peal seistes.

Oma allkirja uue algatuse toetuseks saab kuni 28. juulini anda rahvaalgatus.ee lehel.