Keskerakond teatas täna, et kavatseb takistada haldusreformi seaduse vastuvõtmist ja lubab homseks riigikogu ööistungit.

Haldusreform on Laaneti sõnul riigireformi esimene etapp, mille pidurdamine lükkab omakorda edasi Eesti riigivalitsemise süsteemi kaasajastamise.

Haldusreform on vajalik, et kõik omavalitsused suudaksid pakkuda tasemel avalikke teenuseid ja suureneks nii volikogude kui valitsuste võime suunata piirkondlikku arengut. "Meid võiks motiveerida Leedu kogemus – meist suurem riik, aga seal on 60 omavalitsust ja kõik toimib efektiivselt juba 2000. aastast," selgitas Laanet.

Keskerakond on tahtnud edasi lükata haldusreformi rakendumise tähtaegu ning seda, et protsess oleks vabatahtlik. Vabatahtlik liitmine toimib tema sõnul vaid siis, kui sellele järgneb sundliitmine.

Oluline on märkida, et kümme protsenti Keskerakonna muudatusettepanekutest on arvestatud, kas sisuliselt või osaliselt. Need, mida ei ole arvestatud, on venitava iseloomuga või takistuseks haldusreformi elluviimisele.

"Öeldes, et see on tühi dokument, solvab Keskerakond eksperte ja omavalitsusjuhte, kes on kaasatud haldusreformi pikka ja põhjalikku ettevalmistusprotsessi," lisas Laanet.