Valitsus oleks pidanud hiljemalt 10. veebruariks otsustama, kes Euroopa Kontrollikoja Eesti liikme kandidaadina Euroopa Parlamendi ette kuulamisele läheb, et Kersti Kaljulaid saanuks õigeaegselt ametist lahkuda ning mõttekoja Praxis juhiks asuda.

Euroopa lepingu järgi on uue liikme nimetamise tähtaeg 7. mai. "Kui see tähtaeg on möödas, siis rakendub Euroopa lepingus just nimelt see punkt, et kontrollikoja vana liige jätkab ametis uue saabumiseni," ütles Luxembourgis kontrollikoja liikmena töötav Kaljulaid Delfile.

Praxisesse tööle asuma pidanud Kaljulaid kinnitas, et tema suhted mõttekojaga on endiselt head, kuid edasisi plaane ta kommenteerida ei oska, sest ei jõua õigeks ajaks Eestisse naasta. "Aga me oleme kogu aeg rääkinud, teades, et minu saabumine Praxisesse on olnud sõltuvuses sellest, kunas minu töö Euroopa Kontrollikojas lõpeb. Praxise juhid on kahtlemata ka kursis Euroopa lepingu selle osaga, mis ütleb, et see ei lõpe enne, kui uus liige on nimetatud."

Kaljulaid ootab Eestisse naasmise võimalust. "Ma ootan [Eestisse tulemist - toim], aga ma ootan täiesti rahulikult ja kannatlikult, kuni vabariigi valitsus on leidnud uue kontrollikoja liikme.

12 aasta jooksul on Kaljulaid töötanud teadusrahastu audiitorina, tegelenud struktuurivahenditega, olnud vastutav kontrollikoja aastaaruande koostamise eest ning viimasel kahel aastal põllumajanduse audiitori ametit pidanud.

"See on nimelt hästi oluline, et inimesed vahetavad oma positsioone kontrollikojas, sellepärast et audiitoril on alati vaja värskeid silmi, aga kui sa oled juba kolm-neli aastat ühte tööd teinud, siis on mõistlikum roteeruda. Kõik need tööd on olnud väga huvitavad, aga ma arvan, et see aastaaruande koostamise periood on olnud kõige tihedam, kõige keerulisem ja intellektuaalselt huvitavam," rääkis Kaljulaid.

Valitsus otsib endiselt konsensust

Valitsuses kontrollikoja liikme kandidaadi osas selgelt erimeelt olevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) ja Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) pole endiselt üksmeelt saavutanud ja kandidaadi esitamises osas edasi liikunud.

Eesti kandidaadi valitsusele esitanud rahandusminister Sven Sester (IRL) kinnitas Delfile, et Juhan Parts on endisel ainus kandidaat, kelle ta esitanud on.

"Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel valitakse Euroopa Kontrollikoja liikmeks isikud, kes oma riigis kuuluvad või on kuulunud kontrolliasutustesse või kes on eriti pädevad selle ametikoha jaoks ning on sõltumatud. Olen esitanud Eesti poolseks Euroopa Kontrollikoja kandidaadiks Juhan Partsi," ütles Sester.

"Leian, et Juhan Parts täidab selgelt nimetatud tingimused. Endise riigikontrolörina tunneb ta avalikku sektori auditeerimist ning on isiklikult palju sellesse panustanud. Parts on antud ametikohale igati pädev ja kompetentne kandidaat. Teisi kandidaate tema kõrvale ma esitanud ei ole," kinnitas rahandusminister.

"Valitsus otsib hetkel konsensust ning eeldan, et leiame peagi Partsi nimetamise osas üksmeele. Kuni uue kontrollkoja liikme nimetamiseni jätkab Kersti Kaljulaid, selleks täiendavat otsust ei ole vaja teha," avaldas Sester lootust.

Järgmine kandidaatide kuulamisvoor peaks toimuma sügisel.

Euroopa Kontrollikoda on üks viiest Euroopa Liidu institutsioonist Euroopa Komisjoni, ELi Nõukogu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Kohtu kõrval. Kontrollikoja ülesanne on auditeerida ELi institutsioonide arvepidamist ja tagada seeläbi liidu finantsjuhtimise usaldusväärsus.

Vastavalt vabariigi valitsuse seadusele esitab Euroopa kontrollikoja liikme kandidaadi valitsus rahandusministri ettepanekul, tutvudes eelnevalt riigikontrolöri arvamusega. Pärast valitsuse heakskiitu esitatakse Euroopa kontrollikoja Eesti-poolse esindaja kandidatuur Euroopa Liidu nõukogule. Kontrollikoja liikme kinnitab nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.

1977. aastal loodud kontrollikoda toimib kolleegiumina, kus on 28 liiget – üks liige igast liikmesriigist. Liikmed nimetab nõukogu pärast nõupidamist Euroopa Parlamendiga. Liikmete ametiaeg kestab kuus aastat ja neid saab ametisse tagasi nimetada. Liikmed valivad endi seast kolmeks aastaks presidendi, keda saab tagasi valida.

Kaljulaidu oodanud Praxis otsib uue juhi

Täna aga teatas Praxis, et nõukogu tegi Euroopa Kontrollikoja liikmele Kersti Kaljulaiule ettepaneku asuda mõttekoja nõukogusse. Seda senise ettepaneku asemel tulla Praxise juhiks. Muudatuse põhjus on, et Kaljulaiul tuleb jätkata tööd kontrollikojas, kuna Eesti pole siiani uut liiget nimetanud.

Seoses Praxise endise juhi Annika Uudelepa siirdumisega lapsehoolduspuhkusele, valiti möödunud aasta lõpus mõttekoja juhiks Kersti Kaljulaid. Ta pidi Praxises tööd alustama algsete plaanide kohaselt käesoleva aasta suvel, pärast oma volituste lõppu kontrollikojas. Kuna siiani ei ole Eesti uut esindajat Euroopa Kontrollikotta nimetatud, jätkab Kaljulaid senist tööd. Praxis valib peatselt uue juhatuse esimehe, seni jätkab juhatus koosseisus Katrin Pihor ja Laura Kirss.

"Arvestades, et Kersti naasmine Eestisse on endiselt ebaselge ja pole teada, millal tema asemel uus kontrollikoja liige tööle asub, peame tegema plaanides muutusi ja leidma Kersti asemele teise inimese Praxist juhtima. Kuna senine suhtlus Kerstiga on näidanud vastastikust suurt huvi, otsustasime Kersti kutsuda mõttekoja nõukogusse. Tema unikaalne kogemustepagas rikastaks kindlasti Praxise tööd," sõnas Praxise nõukogu esimees Triinu Tombak. Ta lisab, et nõukogu roll on suunata organisatsiooni pikaajalist strateegilist planeerimist. Tombaku sõnul valitakse uus juht niipea kui võimalik ning seni jätkub igapäevatöö endist viisi, kuna suur osa vastutusest lasub valdkonnajuhtidel.