Harri Lumi (sündinud 1933) valiti 1979. aastal Tallinna Linna RSN Täitevkomitee esimehe asetäitjaks, veel samal aastal I asetäitjaks. 1984 aastal valiti Harri Lumi Tallinna Linna RSN Täitevkomitee esimeheks. Nimetatud ametikohal töötas ta kuni 1990. aasta jaanuarini. Harri Lumi tagas Tallinna linna tasakaalustatud ja stabiilse arengu. Ajavahemikku 1984 kuni 1990 jäävad sellised olulised märksõnad nagu linna ajaloolise heraldika taastamine, läbirääkimiste alustamine UNESCO-ga Tallinna vanalinna kandmiseks maailmapärandi nimekirja, olulised sammud koostöö laiendamisel välisriikidega ja sõpruslinnade liikumise edendamisel, linnaplaneerimise ja -ehituse hoogne areng, Tallinna Linna RSN Täitevkomitee ümbernimetamine Tallinna linnavalitsuseks.

Raimo Pullat (sündinud 1935) on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli ajaloolasena ning kaitsnud 1972. aastal ajaloodoktori kraadi Tallinnas ning 1998. aastal filosoofiadoktori kraadi (laudatur) Soomes. Suur osa Raimo Pullati teadustegevusest on seotud Tallinna ajaloo uurimisega.

Teaduslike uuringute kõrval on Raimo Pullat olnud edukalt tegev pedagoogi, teadusjuhi ja kirjastajana. Raimo Pullat on kahe ülikooli audoktor, pälvinud mitme riigi autasusid ning Tallinna aukodaniku tiitli. Raimo Pullat on Eesti riikliku kultuuripreemia laureaat ja talle on antud Eesti Rahvuskultuuri Fondi elutöö tänuauhind.

Tallinna linnavolikogu otsusega antakse tänavu välja 26 Tallinna teenetemärki.

2016. aastal saavad teenetemärgi:

Raul Adlas

- kauaaegse ja tulemusliku panuse eest kiirabitöö väärtuste kandja ja valdkonna edendajana

Irina Belobrovtseva

- viljaka teadustöö ning teenete eest eesti kirjanduse tutvustamisel venekeelsele lugejaskonnale

Ivi Eenmaa

- märkimisväärse panuse eest Tallinna linna arengusse ja juhtimisse, pühendunud ja järjekindla töö eest Tallinna elu edasiviimisel

Mart-Peeter Erss

- panuse eest linnaosas sotsiaaltöö arendamisel ja innovaatiliste lahenduste leidmisel

Sergei Garanža

- kauaaegse koolijuhtimise (staaž üle 30 aasta) eest

Kaarel-Mati Halla

- pikaajalise ja pühendunud töö eest Tallinna linnateenistujana

Aini Härm

- pikaajalise teenistuse eest Tallinna linnas

Aili Kirsel

- pikaaegse ja pühendunud töö eest Kadrioru pargis

Tiit Kivikas

- Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ülesehitamise ja juhtimise ning kutsetunnistuste programmi väljatöötamise eest

Ülo Kurig

- viljaka tegevuse eest Tallinna ja Eesti koolispordi arendamisel

Ira Lember

- väljapaistvate loominguliste saavutuste eest ja seoses Ira Lemberi 90. sünnipäevaga

Svetlana Lozovaja

- suure panuse eest vehklemise ning Tallinna laste ja noorte spordi arendamisel

Jüri Läll

- pikaajalise panuse eest Tallinna linna ehitusobjektide, sh teede ja tänavate ehituse ja remondi juhtimisel

Tiivi Pikhof

- suure panuse eest Tallinna ning Eesti vanima järjepidevalt tegutseva gümnaasiumi õppetöö kaasajastamisse, õppekava arendusse ning tuhandete koolinoorte väärtuskasvatusse ja arengusse

Nelli Privalova

- kauaaegsele tunnustatud raadioajakirjanikule ja ühiskondliku elu edendajale

Ain Saarna

- heade suhete hoidmise ning kommunikatsiooni arendamise eest Tallinna linnavalitsuse, linna allasutuste ja avalikkuse vahel

Jüri Tarmak

- suure panuse eest kergejõustiku ja orienteerumise arendamisel Tallinnas

Jaak Taevas

- pikaajalise ja märkimisväärse panuse eest Tallinna kalmistumajanduse edukal juhtimisel ja edendamisel

Arvo Teder

- pikaajalise teenistuse eest Tallinna linnas (alates 1993)

Siim Teekel

- teenete eest Oleviste kiriku kujundamisel Tallinna linna oluliseks kultuurikoldeks ja linna kodutute abistamiskohaks

Helina Tilk

- Tallinna tutvustamise eest maailmas ja pikaajalise loometegevuse eest

Evelin Tsirk

- väljapaistva ja tulemusliku panuse eest Tallinna linna turismi arendamisesse

Lembi Tõnissoo

- kauaaegse kohusetruu töö eest linnateenistujana

Andres Uibo

- silmapaistev muusik, kelle tegevus on aastaid rikastanud Eesti kultuurimaastikku

Vladimir Velman

- kauaaegse töö eest ajakirjaniku, peatoimetaja ja linnavolinikuna

Margus Viigimaa

- suure panuse eest südamehaiguste ennetamise alal Tallinnas

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid