"Kindlasti ei saa linna planeerimisel lähtuda vaid ehitustööde hinnast. Arvestada tuleb liiklusohutuse, mürataseme ning teiste mõjudega üldisele elukeskkonnale," ütles Tallinna linnavolikogu liige Hanno Matto.

Matto sõnul on Reidi tee vajalik, et vähendada liikluskoormust Narva maanteel ning anda arenguimpulss ümberkaudsele piirkonnale. "Paraku tänane väljapakutud lahendus ei paranda liikluse läbilaskvust, vaid Russalka juurde tekib suur pudelikael. Samuti tuleb kogu kvartali arengu juures silmas pidada jalgratturite ja jalakäijate, eriti laste liiklusohutust. Inimesed peaks ikka rahast tähtsamad olema. Projektide hindamiskomisjoni laual oli ka pea võrdväärse ehitusmaksumusega projekt, mille liiklusohutuse tase oli märkimisväärselt kõrgem," selgitas Matto.

"Projektide hinnavahe oli ligi 300 tuhat eurot, mille leidmine Tallinna propagandaeelarve juures ei tohiks mingit muret valmistada, lisas Matto.

Sotsiaaldemokraadid kutsuvad 2. mail Reidi tee projekti avalikule õhtuseminarile, mille raames toimub Jaak Juske juhtimisel ajaloomatk Russalkast Kadrioru raudteeni ning Reidi tee projektist teeb ülevaate liikuvuse ekspert Marek Rannala. Jalutuskäik algab 17.30 Russalka juurest, arutelu jätkub 18.30 kohvikus Köleri 2.

Tallinna linnavalitsus kiitis heaks 2. märtsi istungil Tallinna linnavalitsuse teede juhtkomisjoni poolt valitud Reidi tee ehituse eskiisprojekti, mille kohaselt rajatakse ühetasandiline Russalka ristmik ning kus jalakäijate tunnelid on asendatud samatasandiliste reguleeritud ülekäikudega. Sõiduradasid jääb Reidi teele 2+2.