„Kõrgtehnoloogilise piiri väljaehitamise kogumaksumuseks kujuneb hinnanguliselt üle 70 miljoni euro ja jätkuvalt on eesmärgiks lõpetada piiritaristu väljaehitamine riigi sajandaks sünnipäevaks. Sel aastal on siseturvalisuse eelarvest piiri väljaehitamiseks ettenähtud rohkem kui 20 miljonit eurot ja eilse valitsuse otsusega panustame järgnevatel aastatel veel 50 miljonit eurot,’’ lausus Pevkur.

Kriitilise tähtsusega on ka kiirreageerimisvõime kasvatamine järgnevatel aastatel. "Peame lähiaastatel suurendama nii kiirreageerijate, sealhulgas piirivalve kiirreageerijate kui K-komando suurust ja usun, et saame alustada ettevalmistusi selleks juba käesoleval aastal," täpsustas Pevkur.

Siseminister peatus oma kõnes veel laiemalt siseturvalisuse valdkonna väljakutsetel ja tutvastas olulisemaid tegevusi terrorismivastases võitluses.

Kõrgemate riigikaitsekursuste eesmärk on tutvustada poliitikutele, kõrgematele riigiametnikele ja kaitseväelastele, KOVle, majandus- ja arvamusliidritele, kultuuri- ja haridustegelastele, ajakirjanikele, ja teistele osalejatele Eesti julgeoleku-, välis- ja kaitsepoliitikat ning riigikaitse laiapõhjalist käsitlust. Samuti suurendada koostööd ning ühiskondlikku sidusust riigikaitse valdkonnas. Kursusi korraldab rahvusvaheline kaitseuuringute keskus koostöös kaitse-, välis- ja siseministeeriumiga.