Tuliseid vaidlusi tekitanud seadus kiideti Austria parlamendis heaks häältega 98-67, vahendab AFP.

Opositsioonierakonnad ja inimõiguslased on seaduse hukka mõistnud. ÜRO põgenikeorganisatsioon on hoiatanud, et seadus kõrvaldab põgenike kaitse tuuma.

Siseminister Wolfgang Sobotka kinnitas aga, et Austrial polnud muud valikut, sest nii paljud teised Euroopa Liidu liikmesriigid ei anna oma osa sissevoolu peatamiseks.

„Me ei saa kogu maailma koormat oma õlule võtta,“ ütles Sobotka.

Austria võttis 2015. aastal vastu umbes 90 000 varjupaigataotlejat, mis on suuruselt teine arv inimese kohta Euroopa Liidus.

Uue seaduse järgi võib Austria valitsus kuulutada välja eriolukorra, kui sisserändajate sissevool ohustab rahvuslikku julgeolekut.

Piirivalve laseb siis riiki sisse vaid need põgenikud, kes on piirnevas transiitriigis ohus või kelle sugulased juba viibivad Austrias. Erandiks on näiteks alaealised ja rasedad naised.

Erimeetmete järgi peavad sisserändajad varjupaika taotlema otse piirile ehitatavates registreerimiskeskustes, kus neid võib hoida kuni 120 tundi, kuni nende taotlus läbi vaadatakse.

Piirangud on sarnased eelmisel aastal Ungaris kehtestatutele.

Piirati ka sisserändajatele antava varjupaigaperioodi pikkust ning muudeti keerulisemaks perekondade järele toomine.