Priit Toobal teatas, et sellest otsusest pole midagi, sest tema ja Lauri Laasi erakonda jäämine otsustati vana põhikirja järgi. Selles osas Toobal eksitab pisut, sest vana põhikiri sätestas selgesõnaliselt, et erakonna liige arvatakse erakonnast välja, kui tema kohta on jõustunud kriminaalkorras süüdimõistv kohtuotsus.

Keskerakonna (vana ja endiselt kehtiv) põhikiri:
2.5.3.1. Erakonna liige arvatakse erakonnast välja, kui:
2.5.3.1.2. erakonna liikme kriminaalasjas on jõustunud süü­di­mõistev kohtuotsus;

Riigikohtu teatega seoses edastas Keskerakond Priit Toobali kommentaari, avaldame selle muutmata kujul:

Paljude poliitikavaatlejate meeli erutanud kohtuvaidlus Keskerakonna uue põhikirja kinnitamise üle on jõudnud lõpule: Riigikohus ei võtnud asja menetlusse, mis tähendab, et kehtima jääb Keskerakonna vana põhikiri.

Sellega seoses annab Keskerakonna peasekretär Priit Toobal järgnevad selgitused:

Keskerakonna jaoks tähendab kohtu otsus lühidalt järgmist:

1. Kehtib vana põhikiri. See ei ole midagi traagilist. Erakond toimis varem, ja toimib sama põhikirja järgi väga hästi edasi.
2. Keskerakonna XV kongressil toimunud esimehe ja juhatuse valimistulemusi otsus ei puuduta. Erakonna esimees ja juhatus jätkavad segamatult oma tööd.
3. Minu ja Lauri Laasi erakonda jäämine otsustati vana põhikirja järgi, seega on otsus tehtud vastvalt kehtivale põhikirjale ja jääb jõusse. Juhatus meie väljaarvamist ei kinnitanud ning selline õigus juhatusel kehtiva põhikirja järgi on. Kinnitan, et Laasi ja Toobal on edasi Keskerakonna liikmed.
4. Ainus väljakutse on aseesimeeste küsimus. Vana põhikirja järgi oli neid kaks, uue järgi neli. Kongressil kinnitati ametisse neli aseesimeest, mis läheb kehtiva põhikirjaga vastuollu. Keskerakond analüüsib, kuidas tekkinud olukorras käituda. Minu pakkumine esimehele ja juhatusele on, et aseesimeestest saavad esimehe asetäitjad ning erakonnal aseesimehi ei ole.

Kohtu seisukoha muutus on üllatav, sest muutsime põhikirja täpselt sama moodi, nagu seda on tehtud mitmel korral eelnevalt. Varem registreeriti muudatused kohtuametnike poolt küsimusi esitatamata, sel korral otsustati need tagasi lükata, ja seisukohta muudeti.

Kohtu otsust muidugi täidame. Keskerakond muudab põhikirja järgmisel erakonna kongressil, ja teeb seda lähtudes kohtu uuest seisukohast. Kogu see vaidlus on andnud palju kõneainet ning on tänuväärne, et erakondade tegevust reguleeriv seadusandlus on saanud nii palju tähelepanu.

Erakonna juhtkond tunneb aga pigem kergendust. Nüüd on rohkem aega keskenduda tsentristliku poliitika ajamisele, keskklassi kuuluvate ning sinna kuuluda soovivate inimeste huvide kaitsmisele. Erakonna põhikiri on tähtis, kuid veel tähtsamaks peab Keskerakond majanduskasvu kiirendamist, uute töökohtade looomist, palga- ja pensionitõusu saavutamist ning õiglasema ja paremini toime tuleva Eesti riigi poole liikumist. Jätkame selle nimel võitlust!

Priit Toobal
Eesti Keskerakonna peasekretär

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid