Täna jätkati sealt, kus eelmine kord pooleli jäädi: kuulati Andres Vaigu kohta käivaid tõendeid, milleks olid nii Vaigu asukohas tehtud kui ka tema telefonikõnede pealtkuulamiste salvestused aastast 2013. Salvestuste tekst kuvati ekraanil ja olulisemad kohad tõi prokurör Andres Ülviste ka eraldi välja. Enamasti käis lindistatud vestlustes jutt raha ümber: kuidas seda saada, anda või teenida.

Vestluses Aire Urbanovitšiga tuli mitmel korral jutuks ka võimalik pealtkuulamine ja salvestamine, mille üle Urbanovitš muret avaldas. Vaik omakorda nentis, et muretseb selle pärast, et temal on "hull tuli peal". Urbanovitšiga rääkis Vaik korduvalt ka kirjavahetusest, mille üks põhjus oli samuti see, et lindistamise ohu tõttu ei saavat kõigest rääkida.

Kaitsja Küllike Namm sõnas ühel hetkel, et paistab, et jälitustegevus pole olnud ainult pealtkuulamine, vaid ka teiselaadiline, kuna ülestähendustes on ühes kohas märge, et "tuvastamata naisterahvas 2 toob Vaikile šokolaadi". Küsimus on kaitsja sõnul, kuidas on teada, millise tuvastamata naisterahvaga oli tegu, ja kuidas on teada, mida täpselt toodi.

"Seal all on lihtsalt üks viiesajaste pakk"

Üks vestlus Urbanovitšiga toimus autos, kus mõlemad kohtualused hakkasid esmalt otsima ja vaatama, kui palju neil raha on. Huvitav oli hetk, mil Vaik ütles Urbanovitšile: "Seal all on lihtsalt üks viiesajaste pakk." Urbanovitš seda raha ei leidnud, kuid Vaiku see muretsema ka ei pannud. Lõpuks andis Vaik Urbanovitšile sada eurot, mis oli "paki saatmiseks" või "milleks vaja".

Ühes vestluses käis jutt Alo [Paluoja] ja Ats [Pärnaste] võimalikust süüdistamisest ning nendest ühe päästmisest. Vaik sõnas, et üldiselt on nii, et see, kes on kellegi tapnud, võtab ka süü enda peale, et teine inimene vangiminekust päästa.

"Pane templeid hästi palju. Ma pean tõestama, et ma mingi kaamel pole"

Kui ühes vestluses kurtis Vaik rahapuuduse üle, siis kohtudes Kaimo Kaasikuga Tartus näitas ta oma uut ratastooli, mis olevat maksnud 5000 eurot koos soodustusega. Kaasikuga rääkis Vaik ka uue äri alustamise soovist, mis peaks tuhandeid eurosid kuus tulu tooma. Ühes jutuajamises kurtis Vaik, et tema koos teiste isikutega jäeti paarikümnest tuhandest ilma.

Kuulati ka telefonikõne, milles Vaik rääkis seoses meditsiiniliste paberitega, mis tuli täita ja allkirjastada. Kuigi polnud täpselt aru saada, mis paberitest jutt käib, siis ses vestluses kõlas Vaigu suust meeleolukas lause: "Äkki sa pead mingi templi panema? Pane templeid hästi palju. Ma pean tõestama, et ma mingi kaamel pole."

Kaitsja uuris sellega seoses hiljem, miks on tekstis märgitud ära kõneeristus, samas kui kõne ennast pealt ei kuulatud, vaid salvestus oli tehtud Vaigu asukohas. Sellele küsimusele vastasid nii prokurör kui ka kohtunik Piret Liivo, et nii on ka varem tehtud ja selles pole midagi ebatavalist.

Süüdistuse kohaselt juhtis Assar Paulus (52) alates 2006. aasta algusest püsiva ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendust, mille tegevus oli suunatud varalise kasu saamise eesmärgil nii narkokuritegude ja väljapressimiste kui ka majandusalaste ning isikuvastaste kuritegude toimepanemisele.

Süüdistuse kohaselt andis Paulus vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele erinevaid korraldusi, ülesandeid ja käitumisjuhiseid kuritegude organiseerimise, toimepanemise ja selle tulemusena saadud varalise kasu jaotamise kohta.

Kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimine ja kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele ning süüdistuse kohaselt kasutas Paulus oma tegevuse näiliselt legaalsena hoidmiseks ka ettevõtteid.

Riigiprokuratuur süüdistab lisaks Paulusele kuritegeliku ühenduse juhtimises Andres Vaiku (53) ja Peep Haavikut (51), keda ähvardab süüdimõistmisel viie- kuni 15-aastane vanglakaristus.

Lisaks eelmistele astuvad erinevate süüdistustega kohtu ette Taago Vool (26), Jaanus Kivimaa (39), German Starodubtsev (44), Ats Pärnaste (39), Rünno Kristjuhan (49), Virgo Raudsepp (42), Sivart Saarmann (40), Erik Meier (44), Gennadi Svetšnikov (42), Rainar Soo (48), Alo Paluoja (38), Aire Urbanovitš (33), Aivo Hobolainen (49), Kaimo Kaasik (42), Hanno Kivisild (41), Mati Kullamäe (56), Erki Roos (42), Roman Krutõh (42), Peeter Kurg (50), Renita Kurg (38), Katrin Varusk-Kala (41), Ahti Paltser (34) ja Ragnar Toom (39) ning OÜ Capital Inkasso ja OÜ Barbarossa Invest.