"Assar Pauluse asja menetlemisse on kaasatud erakordselt suur arv riigi õigusabi osutavaid advokaate ja see toob paratamatult kaasa pinge riigi õigusabi eelarvele," ütleb Õhtulehele advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg.

Otsustati, et riigi õigusabi korras määratud advokaatidel kaotatakse kriminaalmenetluses kohaldatav koefitsient. Kui kaitsja sai riigipoolset õigusabi pakkudes enne tunnis 40 eurot, mis esimese astme isikuvastaste süütegude ja majandusalaste süütegude puhul korrutati kahega, siis tunnihinda enam läbi ei korrutatud.

Vähenes kõigi riigi õigusabi pakkuvate advokaatide lisatasud ja palk, mitte ainult nende oma, kes tegelevad Assar Pauluse asjaga.

Riigieelarvest õigusabi korraldamiseks antud summa ei ole suurenenud alates 2012. aastast. Eelmisel aastal eraldati selleks 3,835 miljonit, tänavu 3,898 miljonit eurot.