"Head eksamikirjutajad! Aastatega kogutud head mõtted on teil juba olemas, endale hoitud mõttest on vähe kasu - jagatuna aga võib sellest olla kasu miljonile või ka seitsmele miljardile," ütles minister.

Ligi ütles veel, et head mõtted on veel võimsamad, kui need on kirja pandud heas eesti keeles. Eesti keel seob meid koduga, sõnas Ligi ja julgustas eksamikirjutajaid jagama mõtteid, kuidas kodu paremaks teha.

"Teised keeled seovad meid maailmaga ja võimaldavad oma mõtteid tulevikus jagada veel seitsme miljardi inimesega, olgu see siis inglise, hiina, füüsika või matemaatika keel."

Veel soovis minister oskust targalt kuulata, kriitiliselt mõelda ja olla empaatiline teiste suhtes. Samuti soovitas ta oma mõtteid enda kasuks tööle panna ja nende varal õigeid otsuseid langetada. "Ei maksa karta ka eksida, tulevik hindab lennukaid ideid ja tarka enesekindlust," sõnas ta.

"Palju edu ja külma närvi teile!" ütles Ligi.

Loe ministri tervitust täismahus

Head eksamikirjutajad!

Aastatega kogutud teadmised ja mõtted on teil juba olemas. Praegu pole vaja muud, kui need rahulikult sõnastada ja jagada.

Endale hoitud heast mõttest on kasu vähe. Jagatuna võib temast aga miljon või miks mitte seitse miljardit head mõtet saada. Heade mõtete vägi peitub suuresti arusaadavuses – nad on hoopis võimsamad, kui on kirja pandud või välja öeldud heas ja selges keeles.

Eesti keel seob meid koduga. Igaühel teist, head eksaminandid, on mõni hea mõte, kuidas kodumaad paremaks teha. Need tuleb vaid üles leida ja jagada viisil, mis teeb nad lihtsaks mõista kaasmaalastel.

Teised keeled seovad meid maailmaga. Tuleviku jaoks on oluline, et saaksime oma mõtteid edasi anda veel seitsmele miljardile inimesele. Selle vältimatu eeldus on hea võõrkeelteoskus – olgu selleks inglise, hiina, füüsika või matemaatika keel.

Head noored, tähtis on ka targalt kuulata. Olulise ja tõese ära tundmiseks läheb vaja tähelepanu ja kriitilist meelt ning empaatiat teiste mõistmisel. Enne eksamiküsimusele vastamist tasub see paar korda rahulikult ja mõttega läbi lugeda.

Tänane eksam on seniste valikute peegel. Tulevikuks soovin, et oskaksite kõik elus ette tulevad eksamid enda kasuks tööle panna ning teha nende najal õigeid otsuseid. Paremad kui need, mida olete sunnitud tegema, on sellised otsused, mida te soovite teha.

Seetõttu ei maksa karta ka eksida. Tulevik hindab loovat mõtet, lennukaid ideid, oskust pidevalt juurde ja edasi õppida. Seetõttu tasub omada tarka eneseusku, läbimõeldud sihikindlust, julgust tunnistada oma tugevusi ning arendada vajakajäämisi.

Head eksaminandid! Pikk koolitee on vaid algkool ülejäänud elule. Soovin teile teraseid mõtteid ning läbimõeldud otsuseid nii tänaseks kui ka tulevikuks ning ikka tahet neid ilusas keeles sõnastada.

Palju edu ja külma närvi teile!

Eesti keele eksamile on registreerunud 7234 eksaminandi. Eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega mõõdetakse funktsionaalset lugemis- ja kirjutamisoskust.

Lugemisosas valib õpilane ühe alustekstide komplekti ja lahendab selle põhjal 2–4 analüüsi- ja arutlemisoskust nõudvat ülesannet. Eksamiülesannete alustekstid esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust. Kirjutamisosa koosneb alusteksti(de)st ja probleemipõhisest ülesandest. Eksaminandil tuleb kirjutada umbes 400-sõnaline arutlev kirjand ning see pealkirjastada.
Eesti keele riigieksam algab kell 10.00 ja lõppeb 16.00.

Eksamiperiood jätkub kolmapäeval, 27. aprillil eesti keele teise keelena eksamiga ning 3. mail inglise keele eksamiga. Eksamiperiood lõppeb 19. mail matemaatika eksamiga. Võõrkeele riigieksameid asendavad prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelised eksamid toimuvad aprillis ja mais. Riigieksamitele registreerus tänavu kokku 10 471 eksaminandi.