Üks soolise palgalõhe põhjuseid on nii tööandjate kui töötajate vähene teadlikkus soolistest stereotüüpidest, soolise võrdõiguslikkuse olemusest ja eesmärkidest ning töötajate õigustest tööturul. Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütikud panid Delfi palvel kokku testi, mille abil saad testida enda teadmisi töötajate õigustest tööturul, soolisest võrdõiguslikkusest ja soolisest palgalõhest.