Tänane Eesti Päevaleht näitas, kuidas Tallinna kesklinna koolid vahetavad enne 10. klassi välja kuni kolmandiku õpilasi, kelle 1. klassis tiheda konkursiga välja sõelusid. Eliitkooli gümnaasiumisse jõudvate õpilaste seas on aga silmapaistvalt kõrgete riigieksami tulemusega õpilasi, kes on tulnud n-ö tavakoolist, muu hulgas ka üheksaklassilistest põhikoolidest. Haridusministeeriumi hinnangul on Eesti põhikoolid tugevad hoolimata sellest, kas seal on 1. klassi katsed või mitte.

„Arusaamatuks jääb, miks on järjekordselt vaja alustada rünnakut Eesti haridusele edu ja tunnustust toonud koolide ning nende õpilaste ja õpetajate suunas,ˮ kommenteeris aga pealinna koolide eest vastutava Tallinna haridusameti juht Andres Pajula. „Nendes koolides [Pajula peab silmas kesklinna nn eliitkoole] suudetakse hariduslike erivajadustega ehk eriandekate laste tööd paremini korraldada, kuna need lapsed on seal kontsentreeritumalt. Tinglikult võiks paralleele tõmmata teiste erivajadustega – füüsilise puude või õpiraskustega – õpilastega, kellele on loodud nende vajadustele vastavad koolid. Samamoodi tuleks kohelda ka eriandekaid ja pakkuda nende erivajadusi arvestavaid õpivõimalusi.ˮ

Pajula lisas, et kesklinnakoolides tehtava töö väärtuse näitajaks on ka asjaolu, et sealsed õpilased saavad rahvusvahelistel olümpiaadidel ja võistlustel kõrgeid kohti.

Tema sõnul on gümnaasiumisse astudes kõik õpilased võrdsel positsioonil. „Gümnaasiumisse võetakse õpitulemuste alusel ning kõik õpilased kandideerida ükskõik missugusesse Tallinna kooli (sh nii Tallinnast kui ka mujalt Eestist). See näitab, et pole n-ö häid ja halbu koole, vaid igas koolis on edukaid ja väga edukaid õpilasi, kes võivad jätkata õpinguid gümnaasiumis, mis on meie arvates igati positiivne. Selles, et kõik õpilased ei jätka oma õpinguid „kodugümnaasiumisˮ, ei ole kindlasti midagi eriskummalist – noorte huvid ja soovid muutuvad, nad avastavad endas uusi andeid ja teevad vastavaid valikuid.ˮ

Haridusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets osutas tänases Eesti Päevalehe loos, et Tallinna lapsevanemad usuvad eelkoolis käimise ning 1. klassi katserallil osalemise hädavajalikkusesse.

„Eestis on väga tugev põhikool hoolimata sellest, kas seal on 1. klassi katsed või mitte. Tallinna kesklinna koolid on kindlasti head koolid, kuid mitte ainsad või konkurentsitult head koolid,ˮ sõnas Laidmets. „Tallinn peab endale tõsiselt otsa vaatama ja vastama küsimustele, miks on osa Tallinna koolide taga suur järjekord, aga teistes liiga palju tühje kohti. Millest tuleneb usaldamatus teatud koolide vastu ja liigne surve teistesse koolidesse?”