Sellest kirjutab Reitschuster oma peatselt ilmuvas raamatus "Putini salajane sõda", kirjutas Bild.

Putini "uinunud" salaagentidele on õpetatud Venemaa "Systema"-nimelist võitluskunsti, mida õpetatakse ka Venemaa enda eriüksustele.

Saksamaal on hulk Systema enesekaitsemetoodikat õpetavaid koole, mis on tegelikult kattevarjuks agentide kogunemisele. Neis koolides tegutsevad nii Vene sõjaväeluure GRU kui õhudessantvägede taustaga mehed.

Nendes koolides õpivad Saksamaal ja teistes Euroopa riikides enamasti tavalised sportlased. Samas on ainuüksi Saksamaal nende seas lääne eriteenistuste andmetel 300 Venemaaga salajast koostööd tegevat inimest, nende seas ka üksikud sõdurid, politseinikud ja eriüksuste liikmed.

Systema võitlejad korraldavad oma väliõppuseid Šveitsi kõrgmägedes, aga eriti tihti Tšehhis. Nendega on seotud ka kasakaorganisatsioonid ja motomehed, nn ööhundid.

Lääne eriteenistuste hinnangul on Venemaa eriüksuste eesmärgiks Lääne-Euroopas sihtkohas rahutuste ja ebakindluse tekitamine, tundmatute võitlusgruppide kaudu võitlusvõime mitmekordistamine, tulevaste eliitide värbamine, sihtriigi poliitiliste ja ühiskondlike protsesside moonutamine ja ebademokraatlike ideede levitamine.

Grupid tegutsevad Bildi andmetel ka Saksamaal Pegida gruppides ja selle liikumise toetajate seas, samuti Saksa Liiduvabariiki mittetunnistava Reichsbürgeri liikumise seas, mille vasteks Eestis võiks nimetada Nõmme valitsust; ja Saksamaa vene vähemuse seas.

Venelastega koostööd tegema asunuid saadetakse pidevalt Venemaale "ennast täiendama". Venemaal saavad nad relvaõpet, lõhkeaineõpet, õpivad diversioone ja sabotaažiakte korraldama.