Tänavu 6. ja 7. veebruaril peeti Tallinnas Tondiraba jäähallis iluuisutamise juunioride Eesti meistrivõistlusi. Võistlusel jõid paljud võistlejad ja treenerid vett, mille Eesti uisuliit tasuta välja oli pannud, nii ka Daniil ja tema treener Tiiu Valgemäe. Pudelitel oli kork peal ja keegi midagi ei kahtlustanud. Žuravil läks aga seedimine korrast ära ja tal ei olnud enam võimalik normaalselt treenida. Sportlase isa sõnul ei tekkinud kellelgi sellega seoses mingeid kahtlusi ega seoseid võistlusel joodud veega, kuid kui samad sümptomid ilmnesid teistel võistlejatel ja haigestus ka treener Tiiu Valgemäe, hakati otsima nakkuse allikat. Juhuslikult märgati, et võistluse ajal joodud vee „parim enne“ tähtaeg oli möödas, mispeale tekkis kahtlus, kas see vesi ei ole mitte see, mis lapsed ja treenerid haigeks tegi.

Daniil Žuravi isa Oleg Žurav tellis seepeale sõltumatult laborilt vee analüüsi ja 18. veebruaril kätte saadud tulemused näitasid, et vesi pole keetmata kujul joogikõlbulik. AS-i Tallinna Vesi Laborid kommunikatsioonijuht Mariliis Mia Topp sõnas, et kliendi 8. veebruaril laborisse toodud pudelid olid varem avatud ning pudelitel oli kehtivusajaks märgitud 29. jaanuar 2016. „Nagu selgub analüüsi protokollist, oli meie laborisse toodud vees paljud mikrobioloogilised näitajad märkimisväärselt kõrgemad piirmäärast, mis on kehtestatud sotsiaalministri määrusega,“ viitas ta ministri määrusele nr 82, mis pärineb 31. juulist 2001 ja kehtestab joogivee kvaliteedi- ja analüüsinõuded. Topp rõhutas, et vett välja jaganud uisuliidu tegevusele nad hinnangut anda ei saa, sest pudelid olid ekspertiisi toodud juba enne avatuna. Selsamal põhjusel ei saa ka kindlalt väita, et haigestumised põhjustas see Saaremaa Vee pudelivesi.

Saaremaa Vee esindaja Taivo Esko sõnas, et kuigi aastas müüb Saaremaa Vesi miljoneid pudeleid vett, on see esimene kord, kui ta midagi sellist kuuleb. „Tegeleme vee tootmisega 2001. aastast ja kogu selle aja on meie toodangut kontrollitud veterinaar- ja toiduameti ja ka terviseameti laborites ning meie analüüsid on alati olnud korras,“ kinnitas ta ja lisas, et kui kahtlastest pudelitest leiti seekord 2400 kolibakterit, siis Saaremaa Vee 15 aasta jooksul võetud sadadest proovidest on neid leitud nullilähedane arv.

„Tekib küsimus, kus see vesi üle aasta seisis. Millistes tingimustes? Sest kui see pudel natukeseks ajaks lahti tehti, see puutus kokku välisõhuga, siis seisis või temast isegi joodi natuke, ning siis ta seisis, siis sellisel juhul vesi rikneb. Teine variant on, et pudelil või korgil oli mingi märkamatuks jäänud defekt ja välisõhk puutus selle aasta jooksul veega kokku,“ pakkus Esko ja imestas selle üle, kuidas ikkagi lasti veel nii kaua seista. Esko sõnul pole selle pudeliveepartii kohta selle tootmise hetkest saati ühtegi kaebust tulnud ning partii oli palju suurem, kui see pudelite hulk, mis eritellimusel uisuliidule läks.

Lapsi ei sunnitud jooma

Žuravi sõnul pöördus ta pärast analüüsi tulemuste kätte saamist uisuliitu, kuid liidu peasekretär Gunnar Kuura ei soovinud temaga sel teemal pikemalt diskuteerida. Küsinud Kuuralt, miks anti lastele riknenud vett, olevat olevat too vastanud, et vett on laos veel väga palju ning üleüldse pole nad kohustatud võistlejatele vett andma. Samuti kinnitas ta, et lapsed võtsid vett ise ning keegi ei sundinud neid seda jooma.

Paar päeva pärast kohtumist soovis Žurav laost saada paari kinnist veepudelit, et vajadusel uued analüüsid teha. Tema imestuseks avastas ta Tondiraba jäähalli lattu jõudes, et kõigilt pudelitelt on kehtivustähtajad maha kraabitud. Tema sõnul on kindlasti oli tegemist samade pudelitega, sest etiketid olid vanad – tegu oli 2015. aasta võistluste jaoks tellitud eripartiiga.

Seepeale esitas Žurav 29. veebruaril uisuliidule ja terviseametile kirjaliku kaebuse. 7. märtsil tunnistas liidu sekretär Jaana Kuura Žuravile kirjalikult, et ta tõesti jagas kõigile kohal olnutele „parim enne“ tähtaja ületanud vett, kuid avaldas kahtlust, et just see oli haigestumiste põhjuseks, kuna analüüsimiseks viis võistleja isa juba lahti tehtud pudeli. Selle asemel, et lasta puutumatult laos seisnud vett analüüsida, teatas Kuura Žuravile, et praeguseks on kõik pudeliveed hävitatud.
Jaana Kuura kinnitas Delfile, et üle tähtaja läinud vee pakkumine oli inimlik eksitus – tähtaeg jäi tal lihtsalt märkamata. Pudelid olid tema sõnutsi kinni ja kõik võisid neid võtta. „Pärast Oleg Žuravi kirjalikku kaebust uurisime asja kohta ka teiste treenerite käest peale Tiiu Valgemäe ja ükski sportlane, vanem, kohtunik ega treener ei esitanud ei suulist ega kirjalikku pretensiooni, justkui oleks võistlustel pakutud vesi kellelgi esile kutsunud vähimagi terviserikke,“ kinnitas Kuura ja lisas, et Žurav viis ekspertiisi avatud ja pooltäis pudelid ning seega pole seal olnud vee päritolu 100% selge ja pole võimalik kindlaks teha, et vett polnud meelega rikutud. Samuti osutas ta, et kolibakteri kontsentratsiooni täpseks tuvastamiseks vajalik veekogus on vähemalt 250 ml, kuid Žurav viis ekspertiisi 100 ml vett. Žuravi sõnul eksib Kuura seda väites ja tegelikult oli vett märksa enam kui 100 ml ning labor lihtsalt esitas andmeid 100 ml vee kohta.

Põhjuseks kaotus?

„Mul on väga kahju, et Daniil Žuravil ja treeneril Tiiu Valgemäel seedimine korrast ära läks, kuid minu arvates ei tohi välistada, et selle põhjuseks võiks olla võistluste-eelne pabistamine või kodus muu toidu-joogi manustamine,“ sõnas Jaana Kuura. Samuti oli tema sõnul Daniil Žuravi tulemustest näha, et poiss näitas meistrivõistlustel oma tavapärast taset. Kuura arvates on tema isa pretensiooni aluseks pettumus, et poeg jäi alla oma konkurendile Aleksnder Selevkole, kes pääses Eestit esindama märtsis toimunud juunioride maailmameistrivõistlustele.

„Uisuliit reageeris kaebusele – kõik realiseerimistähtaja ületanud pudelid on hävitatud ja kinnitame, et tulevikus selliseid inimlikke vigu enam ei juhtu. Teatasime hävitamisest ka veterinaar- ja toiduametile ning nad lõpetasid asja uurimise,“ sõnas Kuura.

14. märtsil teatas veterinaaramet Žuravile, et 4. märtsil viidi koostöös Tondiraba jäähalli juhtkonnaga läbi reid halli lattu, kust avastati 222 pudelit realiseerimistähtaja ületanud vett. Seejärel võeti ühendust uisuliiduga ja Jaana Kuura avaldas juhtunu üle kahetsust. Veterinaarameti kirjast selgub, et uisuliit esitas neile 4. märtsil vee hävitamise akti. See tähendab, et uisuliit asus tegutsema alles pärast seda, kui oli teada saanud, et toiduamet asja uurib.

Mida otsustas prokuratuur?

Seejärel pöördus Žurav Põhja ringkonnaprokuratuuri paludes neil algatada uisuliidu suhtes kriminaalasi karistusseadustiku kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel, kuid prokuratuur keeldus uurimist algatamast. Prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas sõnas, et uurimise algatamiseks peavad korda saadetul olema kuriteo tunnused, kuid antud lool neid ei ole. „Prokuratuuri hinnangul on antud juhtumi puhul tegu küll kahetsusväärse veaga, kuid mitte kuriteoga. Seetõttu otsustati uurimist mitte algatada,“ sõnas Kallas.

Prokuratuur tunnistas veeanalüüsi tulemusi, mille järgi leidus pudelis lubatust enam kolibakterit, kuid juhtis tähelepanu sellele, et pudelil olnud markeering „parim enne“ tähistab toote hoiustamise tähtaega ja mitte selle tarvitamis- või realiseerimistähtaega – viimase tähistamiseks on mõeldud markeering „kõlblik kuni“. Erinevalt „kõlblik kunist“ osutab „parim enne“ toote kvaliteedile, mitte ohutusele, mis tähendab, et „parim enne“ tähtaja ületanud toode ei muutu reeglina tervisele ohtlikuks. Samuti toonitas prokuratuur, et pudel oli enne ekspertiisi lahti tehtud ja selle puutumatus tagamata. Samuti puuduvad prokuratuuri sõnul tõendid Daniili ja Valgemäe haigestumise kohta ja selle kohta, et haigestumine on veejoomisega otseselt seotud. Samuti ei ole vee pakkumine prokuratuuri hinnangul kuidagimoodi tõlgendatav tahtliku kehavigastuste tekitamisega.

Oleg Žurav aga ei ole prokuratuuri otsusega nõus ja kavatseb sellele vaatamata kohtusse pöörduda. Tema valduses on mitu puutumata pudelitäit sedasama uisuliidu laost pärinevat vett ja ta on valmis need uurimisorganitele kordusanalüüside tegemiseks üle andma.