"Jagame kindral Hodgesiga sarnast arusaama Euroopa julgeolekupildist," ütles kindralleitnant Terras, kelle sõnul on Ameerika Ühendriikide maaväe kohalolekul Euroopas oluline roll ka Eesti julgeoleku tagamisel, teatas kaitseväe peastaap.

Peale kindralleitnant Hodgesi kohtus kaitseväe juhataja ka Ameerika Ühendriikide maaväe väljaõppe ja doktriinide juhatuse ülema kindral David Perkinsiga. Kohtumistel Ameerika Ühendriikide maaväe juhatuses Wiesbadenis Clay Kasernes arutati heidutustegevuse tugevdamist Euroopas ning sel suvel Eestis ja teistes Balti riikides läbi viidava õppusega Saber Strike seonduvat.

Õppuse Saber Strike raames saabub Eestisse seni suurim arv Ameerika Ühendriikide sõdureid ja üle 500 ühiku tehnikat. Eestis roteeruv Ameerika Ühendriikide jalaväeüksus osaleb pidevalt siin läbiviidavatel õppustel.

Ameerika Ühendriikide maaväe juhatuse ülesanne Euroopas on toetada siinseid liitlasi ja tugevdada üle-atlandilist kaitsekoostööd.