Nimelt sai Järvekülg teisipäeval kohtus 1000 eurot trahvi delikaatsete isikuandmete ja muude eeluurimises kogutud tõendite avalikustamise eest.

Autorollo kriminaalasjas on kohtu all Väino Pentus ja advokaat Siim Roode. Autorollo pankrotti puudutavas tsiviilasjas on kaks kohtuastet juba otsuse teinud. Ringkonnakohus otsustas eelmisel aastal, et Autrollost vara väljakantimise eest on vastutavad nii Keit Pentus-Rosimannus, Rain Rosimannus kui Siim Roode. Riigikohus peaks tsiviilvaidluses lõpliku otsuse tegema sel kuul.

Täna kasutas Järvekülg oma viimast võimalust kohtus oma arvamusest rääkida. Ta kritiseeris uurimist selle eest, et see ei soovinud selgitada, kes tegelikult määrasid Autorollo saatuse, kuigi varasemas tsiviilmenetluses jäid selle eest vastutama ka perekond Rosimannused. Samuti kritiseeris ta uurimist selle eest, et see ei üritanudki saada vastust küsimusele, kuhu kadus Autorollo kassast mitu miljonit krooni sularaha.
Oleme istungite käigus näinud, kuidas Väino Pentuse kaitse töötab metoodiliselt selle kallal, et tekitada kuulajatel veendumus, et susserdamise käigus tehtud otsused on Väino Pentuse omad ning neid otsuseid tehes on Väino olnud halvas vaimses seisundis
Teet Järvekülg

Ta kritiseeris ka prokuratuuri selle eest, et kannatanu oli teinud nii Põhja ringkonnaprokuratuurile kui riigiprokuratuurile konkreetseid ja sisulisi kaebusi, aga prokuratuur ei võtnud nende alusel midagi ette.

Väino Pentuse advokaat Marko Kairjak hakkas seejärel Järvekülje kõne vastu protestima. Ta süüdistas Järvekülge selles, et ta räägib asjadest, mida kohtus pole arutatud ja tugineb tõenditele, mida pole kohtus uuritud. Ta tegi ettepaneku määrata Järvekülje kõnele ajaline piir.

Järvekülg jätkas. Roode on Järvekülje sõnul Autorollo tühjakskantimise tehniline teostaja, kes üritab hoida kinni oma versioonist, mille kohaselt on ta Väino Pentuse palgatud saneerimisasjatundja. Tegelikuks otsuste tegijaks nimetas Järvekülg siiski Rosimannuseid, mitte Väino Pentust.

"Oleme istungite käigus näinud, kuidas Väino Pentuse kaitse töötab metoodiliselt selle kallal, et tekitada kuulajatel veendumus, et susserdamise käigus tehtud otsused on Väino Pentuse omad ning neid otsuseid tehes on Väino olnud halvas vaimses seisundis," rääkis Järvekülg.

Kairjak sekkus jälle. "See on juba kohtu solvamine," teatas Kairjak. Kuna Järvekülg oli Väino Pentuse tervisest rääkimise eest juba trahvi saanud, tekkis küsimus, mis edasi saab. Kairjak arvas, et järgmine samm oleks Järvekülje arestimine. Kohtunik noogutas ja nõudis, et Järvekülg räägiks Väino Pentusest ja Roodest. Järvekülg rohkem Väino Pentuse tervisehädades ei kahelnud.

Ta rääkis, et kuritegu tasus end ära, sest summad, mis Autorollost välja kanditi, on suuremad, kui see summa, mida prokurör karistuseks Roodele nõuab. Signaal avalikkusele on, et majanduskuriteo sooritamine võib kasulik olla. Ta lisas, et prokuröri poolt Roodele nõutav rahaline karistus 12 600 eurot on vaid neli korda suurem 3200 suurusest trahvist, mida prokurör nõudis talle Pentuse tervisest rääkimise eest.

Kairjak rääkis oma kaitsekõnes, et suurem osa Väino Pentusele ette heidetud tegusid on aegunud. Erandiks on Ford Turneo müügist saadud raha endale jätmise episood. Ka selle puhul leidis Kairjak, et Pentus võis seda teha, sest ta oli varasemalt pannud firmasse sisse oluliselt rohkem
raha kui Fordi eest saadud 5000 krooni ja Pentusel oli õigus oma raha tagasi saada.
Mulle tundub, et selles äriühingus keegi ei tahtnud olla juhatuse liige, kõik tahtsid olla autojuhid
Marko Kairjak

Mis puudutas süüdistusi raamatupidamisreeglite rikkumises, siis oli sel ajal Autorollol kolm juhatuse liiget. Peale Pentuse olid juhatuse liikmed ja Janos Sillamaa ja Tiit Pohl. Kõik kolm tegelesid Autorollo juhtimisega, kuigi praegu räägivad kõik, et juhtimise asemel olid nad pigem tavalised autojuhid.

"Mulle tundub, et selles äriühingus keegi ei tahtnud olla juhatuse liige, kõik tahtsid olla autojuhid," rääkis Kairjak, kelle sõnul pole õige panna ühte juhatuse liiget panna vastutama kõigi kolme eest.

Kairjaki sõnul oli Autorollo maksejõuetu kohe peale seda, kui loodi nn uus Autorollo, mille ainuomanikuks oli Väino Pentus. Juriidiliselt uus firma tekkis siis, kui Väino Pentus ostis oma partner Tiit Pohla Autorollost välja.