Tallinna volikogu
Tallinna linnavalitsus
Tallinna haridusamet
Nõmme linnaosavalitsus
Nõmme noortemaja hoolekogu

Nõmme noortemajast:
Pöördumine.
Nõudmised.

Nõmme noortemaja ei ole lihtsalt huvikool, vaid tegemist on lahutamatu osaga piirkonna omakultuurist. Nõmmel täitub sel aastal 90 aastat linnaõiguste saamisest, millest 64 aastat, kolm põlvkonda, on siin tegutsenud ka Nõmme noortemaja ja Nõmme noortemaja näol on tegemist Nõmme kultuuriruumi (omakultuuri) lahutamatu osaga ja kindlat kultuuriväärtust omava keskkonnaga mitte ainult asumiteülese üksusena (Liiva, Hiiu, Rahumäe, Nõmme, Kivimäe) vaid terve linna kontekstis.

Nii Tallinna haridusameti kui ka Nõmme linnaosavanema Tiit Teriku ideed ei ole sündinud demokraatlikul teel (kohaliku kogukonna algatusel) ja nende ideede realiseerumisel tekkiv tegelik kahju Nõmme kultuuriruumile (omakultuurile) on lõhkuv ja hävitav. Oluline on, et Nõmme noortemaja kihistute puhul on tegemist eriti magusate kinnisvaraobjektidega Nõmme keskuse läheduses, mille võõrandamise huviga seoses ei saa välistada ka korruptiivsete huvide aspekti.

Lisaks: Tallinna haridusameti tellitud muinsuskaitseameti eritingimused ei saa olla tõsiseltvõetavad põhjused Nõmme noortemaja toimimise peatamiseks senises hoonestus. Olukorras, kus Eesti vabariigis on igapäevane, et arhitektuuri- ja muinsuskaitsemälestistes toimivad edukalt mõisakoolid, kultuuriasutused jne, on kohatu viidata muinsuskaitseameti remont-restaureerimise eritingimustele kui Nõmme noortemaja tegutsemist takistavale asjaolule olemasolevas hoonestus.

Juhime Teie tähelepanu veel kord faktidele, et nii Mai tn 23 kui ka Nurme tn 40/Sihi tn 92 kinnistud on jäetud tagastamata õigusjärgsetele omanikele Tallinna linnavolikogu taotluse alusel ja vastavalt omandireformi aluste seadusele § 12 lg 3 p 5 kindlal põhjusel: hoone on kohandatud kultuuri- ja sotsiaalobjektiks ning hoones asub huvialakool Tallinna Nõmme noortemaja.

Nõmme noortemaja peab säilima olemasolevas hoonestus.

Tallinna haridusameti tellitud muinsuskaitseameti eritingimused ei saa olla tõsiseltvõetavad põhjused Nõmme noortemaja toimimise peatamiseks senises hoonestus.
Nõmme Seltside Koostöökoda on kategooriliselt vastu Tallinna haridusameti plaanile likvideerida Nõmme noortemaja senine struktuur ja toimimise järjepidevus. Laste ja noorte huvihariduse toimimise lõhkumine ja mitte arvestamine kohaliku kogukonna soovidega lõhub väljakujunenud kultuuriruumi (omakultuuri) ja halvab laste ja noorte võimalused.

Tallinna linna volikogu kinnitatud Tallinna linna huvihariduse võrgu arengukavas (Tallinna linnavolikogu 18. oktoobri 2007 otsus nr 252 „Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007–2017”) sätestab, et arengu eelduseks on oluline tagada omakultuuri säilimine.

Kuna Tallinna haridusameti kavast ilmneb, et Pääsküla gümnaasiumisse on võimalik rajada lisaruume, mida gümnaasium ise oma tegevuseks ei vaja, siis juhime Tallinna haridusameti ja linnaosavanem T. Teriku tähelepanu olukorrale, kus Nõmme täiskasvanud elanikkonnal puuduvad täielikult võimalused osaleda elukestvas õppes, mis vastaks rahvusvahelist täiskasvanute pädevuste uuringut PIAAC alustele.

Selmet lõhkuda toimivaid struktuure, tuleb keskenduda kitsaskohtade lahendamisele.

Nõmme Seltside Koostöökotta kuuluvate seltside ja organisatsioonide

Ühendus Loov Nõmme, Möldre Tee Selts, Nõmme Gümnaasiumi Muusikafond, Nõmme Tee Selts, Nõmme Koduloohuviliste Koda, Rahva Raadio Selts, Nõmme Heakorra Selts, Liiva Külaselts, Lastehoid Südamega, Raudalu Kodu, Pööning, VG Teater, Alhambra, Nõmme Vanameeste Klubi, Nõmme Lastekaitse Liit, Nõmme Puuetega Inimeste Ümarlaud

nimel
Ülle Mitt

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid