Oleviste kirikus toimus täna kolm jumalateenistust, Kaarli koguduses toimus esimese ülestõusmispüha missa.

"Ülestõusmispühade ajal tähistab maailma 2,1 miljardit kristlast ajaloo kõige tähtsamat sündmust, Jeesuse ülestõusmist surnuist," kirjutas portaalis Usumaailm Tallinna vangla kaplan Allan Kroll. "Ilma Jeesuse ihuliku ülestõusmiseta poleks lunastust, kristlust ega kogudust."