Risti kandmine sai alguse Siioni kiriku juurest ja kulges läbi linna. Teekonnal külastati kõiki linna pühakodasid.

Suure reede ristitee on Jeesuse surmapäeva mälestamine ja tema kannatusteel mõtteline kaasaskäimine.

Ristiteel liigutakse kirikust kirikusse ja mõeldakse Jeesuse ristiteele ja küüditatute kannatustele.

1949. aasta 25. märtsil küüditati Eestist varajastel hommikutundidel Siberisse ligi 21 000 eestlast.