Grethelil diagnoositud Hurleri sündroomi näol on tegemist geneetilise haigusega, mis kahjustab kogu organismi - luid, liigeseid, sidekude, südamelihaseid, hingamisteid, aju, silmi, maksa ja põrna jt elundeid. Haiguse süvenemist ja tekkivaid kahjustusi on võimalik ära hoida ensüümasendusravi ja tüvirakkude siirdamisega.

Gretheli puhul alustati ensüümraviga kohe pärast diganoosi panemist - 2013. aasta kevadel tehti lapsele Inglismaal nabaväädi tüvirakkude siirdamine, mis õnnestus. Tüdrukul läheb tänaseks väga hästi, kuid tal tuleb käia regulaarselt Inglismaal arstlikus kontrollis. Fond on toetanud kõiki Gretheli ravireise, mis toimusid 2013., 2014. ja 2015. aastal.

Uus kontrollvisiit ootab peret ees juba tänavu aprillis. Kuna reisikulud on suured, palus pere abi Lastefondilt, kes otsustas taas Gretheli ravisreisi toetada, aidates katta sõidukulusid 644 euro ulatuses. 500 euroga toetab reisi ka lapse kohalik omavalitsus - Tootsi vald.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku ligi kolme miljoni euroga.