Keskerakonna aseesimeesteks valiti tagasi Mailis Reps ja Valeri Korb. Aseesimeesteks valitud Mailis Reps ja Valeri Korb kogusid 14 poolthäält. Samuti kandidaatidena üles seatud Olga Ivanova ning Viktor Vassiljevi poolt hääletas 12 Keskerakonna saadikut.

Esimehe valimisi kommenteerinud Heimar Lenk sõnas häälte lugemise ajal, et seal toimub kõige ebademokraatlikum asi, mida ta näinud on. Nimelt tegi Kadri Simson ettepaneku, et fraktsiooni esimees valitaks kolmeks aastaks. Seda aga ei toetatud.

Simson valiti siiski üheks aastaks fraktsiooni esimeheks. Simson edestas Jaanus Karilaidi kahe häälega, hääletustulemus on 14:12. Olga Ivanova sõnul kavatsetakse tulemus vaidlustada.

Keskerakonna juhatus soovitas riigikogu keskfraktsiooni juhiks Jaanus Karilaidi, aseesimeesteks Olga Ivanova ja Viktor Vassiljevi. Kuna juhatuse otsus on soovituslik, otsustas praegune fraktsiooni juht Kadri Simson samuti fraktsiooni juhiks kandideerida.

Keskerakonna peasekretär Priit Toobal ütles, et tänase riigikogu Keskerakonna fraktsiooni koosoleku alguses toimunud fraktsiooni koosolekul muudeti jõuga viimasel hetkel fraktsiooni kodukorda. Tehtud
muudatused lähevad aga vastuollu Keskerakonna põhikirjaga.

"Viis minutit enne fraktsiooni juhtkonna valimisi püüda muuta kodukorda ei ole lubatud, sest fraktsiooni kodukorra muutmise peab kinnitama erakonna juhatus," ütles Toobal. "Kodukorra
muutmise vastu hääletanud fraktsiooni liikmed kaaluvad halduskohtusse pöördumist, sest täna läbi viidud protseduurid on nende hinnangul õigustühised," lisas Toobal.

Simson omakorda vastas, et fraktsioon lähtub oma töös Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest. Kui seadus ja Keskerakonna põhikiri on omavahel vastuolus, jääb peale seadus.

Toobal räägib põhikirjast

Lisaks on ebaselge, millisest Keskerakonna põhikirjast on juttu. Toobal rääkis fraktsioonis kõnet pidades Keskerakonna eelmisest põhikirjast. Eelmise aasta kongressil otsustas Keskerakond põhikirja muuta. Seda uut põhikirja pole kohus aga seni kinnitanud, sest selle poolt hääletas liiga väike arv kongressi delegaate.

Keskerakonna eelmise põhikirja kohaselt tuleb erakonnast kõik kuriteos süüdi mõistetud inimesed välja visata. Toobali suhtes jõustus eelmisel aastal süüdimõistev otsus, aga Toobalit ei visatud erakonnast välja, sest Keskerakonna uues põhikirjas pole enam kohustusliku väljaviskamise nõuet. Toobal valis täna fraktsioonis oma seisukohtade tõestamiseks välja sobivad punktid vanast põhikirjast, mille teised punktid ütlevad, et Toobal ei tohiks isegi erakonna liige enam olla.

Kohtusse minekust rääkis ka fraktsiooni liige Olga Ivanova, Karilaid aga seda vajalikuks ei pidanud.

"Ma tänan kõiki toetajaid võimaluse eest juhtida edasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni. Keskerakond on riigikogu suurim opositsioonijõud ning meie tegemistest sõltub väga palju. Loodan, et kõik fraktsiooni liikmed austavad fraktsiooni enamuse otsust ning me saame minna ühtsena edasi," sõnas Kadri Simson.