Tee-ehitusobjekti peatöövõtja on Lemminkäinen Eesti AS. Teelõigu eksperimentaalset betoonosa ehitab saksa allhankija. Projekti koostas G.E.O Grupp OÜ. Ehitustööde lepinguline kogumaksumus on 1,9 miljonit eurot.

Tallinna Kommunaalamet palub Paldiski maantee rekonstrueerimistööde ajal, 4. aprillist kuni 30. juunini 2016, linna sissesõiduks kasutada Tähetorni tänavat, Rannamõisa teed või Pärnu maanteed.

Samal teelõigul valmis Tallinna Kommunaalameti tellimusel I etapina 2015. aastal ligi 800 meetri pikkune ja nelja meetri laiune valgustatud kergliiklustee. Paldiski maantee kergliiklustee rajamine viidi ellu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 meetme «Linnapiirkondade jätkusuutlik areng» raames, mille kulud rahastati 85 protsendi ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist.