Eesti jalaväerühm Estpla-20 alustas sinisel joonel asuvas baasis teenistust 17. jaanuaril ja kahe kuu jooksul tegid kaitseväelased regulaarselt nii jalgsi- kui ka motoriseeritud patrulle oma vastutusalas, jälgisid pidevalt konflikti osapooli eraldavat sinist joont, tagasid baasi julgeolekut ja hoidsid ühte jagu valmiduses.

"Kaks kuud ÜRO baasis 6-50 möödusid rühma jaoks väga töiselt, sest lisaks tavapärasele patrullimisele tuli tegeleda laagrivalvega ning osa üksusest oli ka pidevalt valmisolekus, et reageerida erinevatele intsidentidele, mis sinise joone ümbruses toimuda võivad. Rühm sai nende ülesannetega hästi hakkama," ütles Estpla-20 ülem nooremleitnant Priit Lillemets.

Sellest nädalast jätkavad Eesti jalaväelased nii päevaste kui öiste patrullidega Soome-Iiri ühispataljoni põhibaasist 2-45. Erinevate väiksemate positsioonide mehitamine on osa regulaarsest teenistusest. Sarnaselt Soome kontingendile mehitavad Iiri rahuvalvajad roteeruvalt positsiooni 6-52.

Koos staabiohvitseridega teenib Liibanonis ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL ligi 40 Eesti kaitseväelast, kellest suurema osa moodustab rühmasuurune üksus, mis on komplekteeritud peamiselt Scoutspataljoni B-kompanii baasil. Eesti jalaväerühm on osa Soome-Iiri pataljonist.

Eesti jalaväerühma Estpla-20 peamine ülesanne on teha nii päevaseid kui ka öiseid patrulle, et näidata UNIFILi kohaolu ning kontrollida, et erinevad konflikti osapooled omavahel sõlmitud lepingutest kinni peaksid. Estpla-20 kaitseväelased patrullivad nii iseseisvalt kui koostöös Liibanoni relvajõududega.

Praegune üksus on järjekorras kolmas eestlaste jalaväeüksus Liibanonis. Aastatel 1996-1997 teenis UNIFIL missioonil Eesti jalaväekompanii. Kokku panustab UNIFILi praegu 40 riiki.