Ümarlaual osalesid Tunne Kelam (Euroopa Parlamendi liige), Peep Varju (SA Eesti Represseeritute Abistamise Fond), Leo Õispuu (Eesti Memento Liidu juhatuse esimees), Sandra Vokk (SA Unitas juhataja), Toomas Hiio (Eesti Sõjamuuseumi direktori asetäitja) ja Anne-Ly Reimaa (Kultuuriministeeriumi asekantsler) ja Tarmo Kruusimäe (Rahvuslaste Ühendus). Okupatsioonide muuseumi poolt osalesid ümarlaual tegevdirektor Merilin Piipuu, näituste juht Sander Jürisson ja arendusjuht Heili Kärg, kes andsid ühtlasi ülevaate plaanitavatest tegevustest.

Kohtumisel tõdeti positiivsena, et Pagari tänava keldrid saavad tulevikus osaks okupatsioonimuuseumi ekspositsioonist. Ühiselt rõhutati vajadust muuseumi meeskonna plaani osas, mis hakkab senisest põhjalikumalt okupatsioonipärandit tutvustama nii eesti noortele kui meie väliskülalistele.

"Okupatsioonide muuseumi ümberehitus, et laiendada näitusepinda, on mõttekas. Sel on tõsised põhjendused, kuna tänane olukord võimaldab tegelikult väga vähe pinda kasutada ekspositsioonideks," märkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

Reinsalu rõhutas, et see panus, mida Okupatsioonide muuseumi rajaja proua Olga Kistler-Ritso oma eraviisilise annetusega on teinud okupatsioonikuritegude teadvustamiseks, on hindamatu. "Eestis peab olema keskne okupatsioonimuuseum. See on meie kohus mineviku kannatuste ja tulevaste põlvedele ees. Mälu tuleb edasi anda," ütles justiitsminister.

Represseeritute organisatsioonide esindajad väljendasid vastuseisu muuseumi nimemuutusele. Lepiti kokku, et sellel teemal on vajadus tõsisema ühiskondliku dialoogi järele.

Reinsalu rõhutas, et okupatsioonimuuseumi nimi peab säilima. "Nimeküsimus ei ole sugugi teisejärguline probleem. Siin on vajalik tõsine väärtusdebatt," rõhutas Reinsalu.

Kohtumisel lepiti kokku, et justiitsminister kohtub lähitulevikus proua Olga Kistler-Ritso türtre Sylvia Thompsoniga, kes on okupatsioonide muuseumi asutajaõiguste teostaja, et arutada muuseumi tulevikuplaane ja nimeküsimust.