"Nõmme noortemaja hoolekogu ja juhtkond otsustasid teha nendes küsimustes infopäringu Tallinna haridusametile," lisas Maasik. Pääsküla gümnaasiumisse ümberkolimine on Maasiku kinnitusel vastuvõetamatu nii kooli kollektiivile, lapsevanematele kui õpilastele.

Varem on noortemaja pannud kahtluse alla haridusameti väite, et Nurme 40 maja ei saa laiendada. Eile kinnitas aga Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, et huvikooli toimimiseks ja arenguks on kindlasti vaja suuremat pinda, kuid Nurme tänava hoone on arhitektuurimälestisena kaitse all ja selle laiendamine ei ole võimalik.

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul peaks abilinnapea Kõlvart koos haridusametiga hakkama otsima võimalusi, kuidas Nõmme noortemaja saaks oma tänases asukohas jätkata, mitte meeleheitlikult otsima põhjendusi, miks sunniviisiline kolimine Pääskülla on ainus ja parim otsus.

Hoonest tuleb välja viia selle säilimist segavad õpperingid

Muinsuskaitseamet kehtestas Nõmme noortemaja peahoone (Nurme 40) remont-restaureerimiseks linna teatel järgmised muinsuskaitse eritingimused: noortemaja peahoone tuleb säilitada ajaloolises (ehitusaegses) mahus ning hilisemad juurdeehitused tuleb kõrvaldada.

Hoone laiendamine tooks kaasa väärtusliku arhitektuuri momendivajadustele allutamise ning igakülgse moonutamise ning kaitsevööndis uute ehitusmahtude rajamine oleks vastuolus muinsuskaitseseadusega.

„Hoonest tuleb välja viia oma tegevusega ehitismälestise nõuetekohase säilimist segavad õpperingid. Tehniliste ringide majast väljaviimine võimaldaks kinnistu idapoolele ehitatud, mälestise kaitsevööndisse sobimatu autodroomi lammutamist,“ teatas Raepress eile.

Nõmme linnaosa vanem Tiit Terik ütles alles möödunud nädalal Delfile, et ringrada Pääskülla kindlasti ei mahuks ja see peaks jääma oma asukohta. „Ma arvan, et see oleks oluline,“ lisas Terik.

Haridusameti juhataja Andres Pajula rääkis jaanuaris Delfile, et unikaalset suurt automudelismirada on Pääskülla mahutada keerukas. „Mis puudutab õues olevat rada – lahenduste otsimised käivad. Kui juhuslikult ei saa, siis nad jäävad edasi tegutsema, kus nad on. Aga kindlasti otsime võimalusi, et tingimused saaks paremaks,“ rääkis Pajula siis. Nüüd aga räägitakse raja lammutamisest.

Hoone juures asuva garaaži tohib linna teatel ümber ehitada olemasolevas mahus (100 m2), juurde- ja pealeehitused lubatud ei ole. Välja tuleb vahetada sobimatud aknad ja uksed ning kaasajastada insenerivõrgud, heakorrastada territoorium jne.

Restaureerimistööde ajaks on kohustuslik tellida muinsuskaitse järelevalve vastava tegevusloaga ettevõttelt.