Enne avamist kella 12.30-st kuni 13-ni saab näha Alutaguse maleva üksuste jalutuskäiku Hermani kindlusest Narva malevkonna kodusse. Jalutuskäigust võtavad osa Narva ja Jõhvi malevkondade rühmad, Naiskodukaitse, Noored Kotkad ja kaitseväe orkester.

Narva malevkonna maja vajas remonti, kuna hoone ruumide lahendus ei olnud malevkonna kodu jaoks kuigivõrd funktsionaalne. Narva malevkonna staabikompleksi vastvalminud hoones asuvad bürooruumid malevkonna, Naiskodukaitse ja noorteorganisatsioonide tarvis, kaasaegsed õppeklassid
väljaõppe läbiviimiseks ning olmeruumid kaitseliitlastele. Samuti sai malevkond korraliku taristu varustuse ja tehnika hoiustamiseks.

Maja kasutavad Narva malevkonna kaitseliitlased, Naiskodukaitse liikmed, Kodutütred ja Noored Kotkad. Samuti sisustatakse ühe auditooriumi baasil riigikaitseõpetuse õppeklass Narva gümnaasiumi õpilastele.

Narva malevkonna staabikompleksi ehitustööd läksid maksma miljon eurot.