Tänasel Saue linnavolikogu istungil ette loetud ja volikogu esimehele edastatud kirjalikus avalduses otsustas Saue linnavolikogu avaldada umbusaldust Saue linnapeale Tõnu Urvale. Umbusalduse avaldamine vabastab Tõnu Urva linnapea ametist alates 18. märtsist 2016.

Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna halduskohtus 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemises.

Tüli põhjuseks on see, et valimisliit Kindlad Tegijad ei soovi Saue linna ühinemist lähiomavalitsustega, Reformierakonna ja IRLi fraktsioonid aga toetavad seda.

Umbusaldusavaldusele kirjutasid alla Valdis Toomast, Signe Laar, Monika Liiv, Virko Raagmets, Meelis Rõigas, Harry Pajundi, Riho Johanson, Tiit Isop ja Anne Teetamm.

Saue volikogus moodustus uus 9-liikmeline koalitsioon, milles on
partnerid IRL ja Eesti Reformierakond. Volikogu valis Saue linnapeaks Harry Pajundi, kinnitas 5-liikmelise linnavalitsuse ja nimetas abilinnapeana ametisse Andres Kaarmanni.

Harry Pajundi (60) kuulub Eesti Reformierakonda. Saue linnavolikokku on ta osutunud valituks kolmel korral: 2005, 2009 ja 2013. Perioodil 2010-2012 töötas Harry Pajundi Saue linnapeana.

Juba mõnda aega käivad läbirääkimised Saue linna ja Saue, Kernu ja Nissi valla ühendamiseks üheks suureks omavalitsuseks. Saue linn on varem skeptiliselt suhtunud Saue valla mõtetesse leivad ühte kappi panna. Nüüd on olukord aga muutumas, sest Saue linnarahva meelitamiseks lubatakse rajada uue omavalitsuse keskus Sauele ja säilitada Saue gümnaasium.

Lääne-Harju valla ühinemisläbirääkimised algasid 2014. aasta aprillis Saue valla algatusel. Kõigi läbirääkimistes osalevate omavalitsuste ühinemise korral moodustuks 2017. aasta kohalike valimiste järgselt ligi 21 000 elanikuga Eesti kõige rahvarohkeim vald.