Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul tegutseb Nõmme noortemaja väga kitsastes oludes ning sealne keskkond ei vasta tänapäeva nõuetele. „Huvikooli toimimiseks ja arenguks on kindlasti vaja suuremat pinda, Nurme 40 hoone on aga arhitektuurimälestisena kaitse all ja selle laiendamine ei ole võimalik,“ selgitas Kõlvart.

„Seetõttu näeb linn mõistliku ja ratsionaalse lahendusena jätkata Nõmme noortemajal oma tegevust Pääskülas aadressil Vikerkaare 10/Põllu 109, kus linn renoveerib ja laiendab Pääsküla gümnaasiumi hoone, seega saaksid kaks asutust koos nii-öelda ühe katuse all eksisteerida. Kahtlemata paranevad sellega ka mõlema haridusasutuse ruumilised võimalused ja olmetingimused,“ usub Kõlvart.

Abilinnapea märgib, et need ruumilised võimalused, mida praegu saab linn noortemajale pakkuda, on äärmiselt piiratud ning seda hoolimata ka sellest, et Nõmme noortemaja asub praegu kolmes hoones.

„Kui praegu on Nõmme noortemaja kasutuses umbes 1000 ruutmeetrit, siis pärast Pääsküla gümnaasiumi renoveerimist ja hoone laiendustöid, saaks noortemaja enda kasutusse 2000 ruutmeetrit pinda,“ täpsustas Kõlvart. „Samas kaalume ka teisi alternatiive ning seepärast tellisime ka muinsuskaitseametilt Nurme tn 40 hoonele remont-restaureerimise eritingimused ehk mida ajaloolise hoonega teha tohib ja mida mitte.“

Tehniliste ringide majast väljaviimine võimaldaks kinnistu idapoolele ehitatud unikaalse, kuid linna hinnangul mälestise kaitsevööndisse sobimatu autodroomi lammutamist.

Muinsuskaitseamet kehtestas Nõmme noortemaja peahoone (Nurme 40) remont-restaureerimiseks järgmised muinsuskaitse eritingimused: noortemaja peahoone tuleb säilitada ajaloolises (ehitusaegses) mahus ning hilisemad juurdeehitused tuleb kõrvaldada. Hoone laiendamine tooks kaasa väärtusliku arhitektuuri momendivajadustele allutamise ning igakülgse moonutamise ning kaitsevööndis uute ehitusmahtude rajamine oleks vastuolus muinsuskaitseseadusega.

„Hoonest tuleb välja viia oma tegevusega ehitismälestise nõuetekohase säilimist segavad õpperingid. Tehniliste ringide majast väljaviimine võimaldaks kinnistu idapoolele ehitatud, mälestise kaitsevööndisse sobimatu autodroomi lammutamist,“ teatas Raepress.

Nõmme linnaosa vanem Tiit Terik ütles alles möödunud nädalal Delfile, et ringrada Pääskülla ei kindlasti ei mahuks ja see peaks jääma oma asukohta. „Ma arvan, et see oleks oluline,“ lisas Terik.

Haridusameti juhataja Andres Pajula rääkis jaanuaris Delfile, et unikaalset suurt automudelismirada on Pääskülla mahutada keerukas. „Mis puudutab õues olevat rada – lahenduste otsimised käivad. Kui juhuslikult ei saa, siis nad jäävad edasi tegutsema, kus nad on. Aga kindlasti otsime võimalusi, et tingimused saaks paremaks,“ rääkis Pajula paari kuu eest. Nüüd aga räägitakse raja lammutamisest.

Hoone juures asuva garaaži tohib linna teatel ümber ehitada olemasolevas mahus (100 m2), juurde- ja pealeehitused lubatud ei ole. Välja tuleb vahetada sobimatud aknad ja uksed ning kaasajastada insenerivõrgud, heakorrastada territoorium jne.

Restaureerimistööde ajaks on kohustuslik tellida muinsuskaitse järelevalve vastava tegevusloaga ettevõttelt.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid