Kohus mõistis Eesti Keskerakond MTÜ-lt fotograaf Jill Greenbergi autoriõiguste rikkumise eest välja 2800 eurot ning MTÜ-lt Vaba Ajakirjandus 9800 eurot, teatas Harju maakohtu pressiesindaja Delfile.

Kohus nõustus hageja väidetega, et kostjad Eesti Keskerakond MTÜ ja MTÜ Vaba Ajakirjandus kasutasid ilma Jill Greenbergi kui autori loata viimase loodud fotot rikkudes nii autori varalisi ja mittevaralisi õigusi.

Kohus ei nõustunud hageja Jill Greenbergi väidetega, et kostja peavad ühe rikkumise eest tasuma mitmekordseid varalise ja mittevaralise kahju hüvitisi.

Kohus ei nõustunud ka hageja väitega, et kostjate ühise poliitilise tegevuse tõttu vastutab Eesti Keskerakond MTÜ kostja MTÜ Vaba Ajakirjanduse tegevuse eest.

Kohus asus seisukohale, et kumbki kostjatest vastutab iseseisvalt hageja õiguste rikkumise eest.

Pooled võivad esitada otsuse peale apellatsioonkaebuse 30 päeva jooksul alates otsuse kättetoimetamisest.

Neli aastat vaidlust jooskis liiva

Harju maakohus hakkas mullu novembris menetlema fotograaf Jill Greenbergi hagi Eesti Keskerakond MTÜ ja MTÜ Vaba Ajakirjandus vastu kahju hüvitamise nõudes, sest summas polnud pooled nelja aasta vältel kokkuleppele jõudnud.

Aastal 2011 kirjutas Eesti Päevaleht, et keskerakondlik nädalaleht Kesknädal ei palu vabandust ega kiirusta reklaami eemaldama, rääkima ollakse nõus vaid juristiga. Läbirääkimiste alguses pakuti Greenbergile hüvitiseks 10 eurot, sest väidetavalt pidavat igast pildipangast saama 10 euroga sarnase foto. Neli aastat hiljem, mullu novembriks oldi jõutud vaid 20 euroni.

Greenberg küsis kahju hüvitiseks üle 57 000 euro. Seda mitmel põhjusel: tegemist on maailma ühe kuulsaima portreefotograafiga, Kesknädal on rikkunud tema varalisi õigusi ehk kasutanud fotot ilma autorilt luba küsimata. Teiseks muudeti fotot ning taoline käitumine läheb omakorda vastuolusse autori isiklike õigustega - muuta ilma tema loata tema loomingut.

Kesknädalat annab välja MTÜ Vaba Ajakirjandus, mille ainuke juhatuse liige on riigikogu eksliige, kriminaalkorras süüdi mõistetud Lauri Laasi. "Oleme valmis foto kasutamise eest hüvitama autori saamata jäänud tulu. Üritasime ka vastavasisulist arutelu foto autori esindajatega pidada aga vastuseks saime nõude 57 000 eurole. Pidasime sellist nõuet põhjendamatuks ning loodame selgust saada kohtus," sõnas Laasi Delfile mullu oktoobris.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid