Perearst dr Riina Raudsik avaldas möödunud aastal raamatu "Energiakriis", milles väidab, et soodavesi/söögisooda suudab ravida pea kõiki haigusi. Kuna ta kasutab seda teooriat ka oma patsientide peal, siis on võimalik, et mõni patsient on jäänud vajaliku ravita. Raudsiku teooria järgi põhjustab enam-vähem kõiki haigusi happelisus ja enam-vähem kõike ravib kas aluselise toidu söömine või lihtsalt söögisooda tarbimine.

"Arstide käitumine, kes patsientide ravimisel kasutavad ja avalikes esinemistes, artiklites või raamatutes reklaamivad niinimetatud ravivõtteid ja vahendeid, mille toime ja ohutus ei ole tõendatud, on sügavalt ebaeetiline ja arstile sobimatu," rõhutas arstide liidu peasekretär Rehemaa.

Rehemaa lisas, et see põhimõte on kirjas arstide eetikakoodeksis ja selle rikkumise pärast arvas EALi volikogu Riina Raudsiku arstide liidust välja. "Veelgi hullem, kui niisuguseid ideid levitavate tasuliste loengute ja raamatute müügi eesmärk on isikliku kasu teenimine," sõnas Rehemaa.

"Vabas riigis on igal inimesel õigus oma tegevusala valida, aga kui arst soovib tegelda posimisega, siis peab ta arstitööst loobuma, mitte eksitama patsiente, kes arsti poole pöördudes eeldavad, et neid ravitakse tõenduspõhiste meetoditega," lausus Rehemaa.

Rehemaa lisas, et kahjuks ei ole Eestis arstide kutseliidul mingit võimalust otsustada, kes võib arstina töötada, kuigi paljudes riikides, näiteks Saksamaal, annab selle õiguse just arstide kutseorganisatsioon.

Arstide liit ütles oma ühese seisukoha välja juba eelmise aasta novembris, mil nenditi, et liit tunneb jätkuvalt muret Eestis leviva tervist ohustava käitumise pärast, kus inimesed kasutavad tõendamata toimega, sageli mürgiseid aineid, mida usutakse parandavat tervist ja ravivat haigusi.

„Enamasti õhutavad seda tegema meditsiinihariduseta isikud, kelle eesmärk on „imeravimite“ müügist tulu saada. Kahjuks levitavad väärinfot ja annavad teadusliku aluseta ravisoovitusi ka mõned arstid. Arstide liidu eetikakomitee taunib arstide tegevust, kes reklaamivad niinimetatud ravivõtteid ja -vahendeid, ilma et nende toime ja ohutus oleks tõendatud. Sügavalt ebaeetiline on arstide käitumine, kes oma avalikes esinemistes reklaamivad mõne ravimi või ravimeetodi ainulaadsust ja hädavajalikkust igas võimalikus situatsioonis,“ kommenteeris arstide liit toona.

Selletõttu otsustaski eetikakomitee eelmisel aastal, et peab Jüri tervisekeskuse perearsti Riina Raudsiku tegevust arstieetikat rikkuvaks, ja Eesti Arstide Liidu volikogu arvas Raudsiku liidu liikmete hulgast välja põhikirjaliste kohustuste mittetäitmise tõttu, kuna ta ei järgi oma tegevuses ja käitumises Eesti arstieetika koodeksit.

„Teeme ettepaneku seadustada kontrollivõimalus ilma erihariduseta inimeste tegevuste üle, mida väheinformeeritud abivajaja võib tõlgendada kui ravimist, ja kutsume järelevalveorganeid jälgima avalikkusele edastatavat alternatiivsete ravimeetodite reklaami,“ lisas liit.