4. märtsil langes Tartu südalinnas korrarikkumisse sekkunud pereisa jõhkra vägivalla ohvriks. Kuriteo toimepanemises kahtlustatavad kaks meest on jätkuvalt vahi all ning uurimine jätkub, et nad võimalikult kiiresti kohtu ette viia.

Lõuna prefekt Tarmo Kohv andis 7. märtsil korralduse algatada teenistuslik järelevalve selgitamaks selle juhtumi üksikasjalik lahendamise käik. Sealhulgas selgitati, kas läbi viidi kõik vajalikud menetlustoimingud ning kas need viidi läbi korrektselt.

„Täna, 11. märtsil analüüsisime politsei ja prokuratuuri esindajatega ühiselt teenistusliku järelevalve tulemusi, et vaadata üle, kas töökorralduslikult vajaks meie töö muudatusi. Tulemustega tutvununa olen täna veendunud, et need tõendid, mille alusel kahele isikule kahtlustus esitada, oleks saanud koguda kiiremini. Sündmusele reageerimine oli operatiivne, kuid kainenema toodud meestega tegelenud ametnikud ei hinnanud juhtunu asjaolusid õigesti ja infovahetus uurijaga jäi toppama,“ selgitas Kohv.

Ta tõdes, et kiirem tegutsemine oleks välistanud ühe tänase kahtlustatu arestimajast vabanemise laupäeval, kui mehed olid kaineks saanud. „Enne vabastamist andsid mehed omapoolsed kirjalikud selgitused juhtunu kohta, millest siiski ei nähtunud kohest alust nende edasiseks kinnipidamiseks. Üks meestest väitis, et justkui oleks teda löödud ning tema lõi vastu. Teine mees selgitas, et ei ole kakluse osapool,“ kommenteeris prefekt.

„Vabandan siiralt, et meie tegutsemise kiirus tõendite kogumisel ja kohesel kahtlustatavate väljaselgitamisel ei olnud piisav ega ootustele vastav. Samas kinnitan, et oleme teinud juhtunust põhjalikud järeldused ning ümberkorraldused oma töökorralduses, et edaspidi selliseid vigu vältida. Turvatunde taastamiseks suurendasime ka politsei kohalolu Tartu südalinnas,“ kinnitas prefekt.

„Kogu politsei nimelt tunnustan korrarikkumisse sekkunud Jaanust ning soovin talle ja ta pojale kiiret paranemist. Samuti neid inimesi, kes täna õhtul Tartus Jaanuse toetuseks kesklinna kogunedes kodanikujulgust õhutavad ja annavad mõista, et nemad ei tolereeri vägivalda,“ sõnas ta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid